Post by anybuy.vn » Tue Dec 24, 2013 8:43 am

Mình dùng opencart 1.5.1 khi bật tính năng seo url lên thì breadcrumb lại thiếu ví dụ như
Điện lạnh>tủ đông>tên sản phẩm thì nó thiếu hẳn cái danh mục tủ đông làm cho việc điều hướng trang trở nên khó khăn
Ai biết fix vui lòng chỉ giúp

Newbie

Posts

Joined
Tue Dec 24, 2013 8:37 am
Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 5 guests