Post by trexanhvn » Sat Oct 12, 2013 7:36 pm

Hiện tại mình muốn chèn hình ảnh của các Ngân hàng vào khung content hướng dẫn thanh toán qua Ngân hàng (tức là ở bước số 6 phần Xác nhận đơn hàng).
Bạn nào có cách gì để chèn được hình vào đó không?

Cám ơn rất nhiều

Newbie

Posts

Joined
Sat Oct 12, 2013 6:46 pm
Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests