Post by datyokimphg » Wed Jul 10, 2013 10:27 am

Tớ muốn cho mỗi user trong group sỡ hữu 1 category riêng và các sản phẩm của category đó nhưng làm không được. có ai vui lòng giúp mình không?

Newbie

Posts

Joined
Tue Jul 09, 2013 11:16 pm
Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 4 guests