Page 1 of 1

Re: Làm sao để upload hàng loạt sản phẩm lên Opencart?

Posted: Fri Aug 23, 2013 1:23 pm
by quocbinhvip
sử dụng module: export-import cái này chỉ cần import một file excel chứa thông tin của 1000 sản phẩm đó theo bảng mẫu là được nhanh vô đối.