Page 1 of 1

Magic Quotes GPC lỗi

Posted: Wed Jun 19, 2013 12:12 pm
by AllSoCute
Hi,

Mình đang cài opencart 1.5.5.1 (bản mới nhất), nhưng mà op đồi hỏi Magic Quotes GPC is off. Nhưng server của mình Magic Quotes GPC is ON. Nếu mình tiếp tục cài và mặc kệ thì có sao hông?

Nếu có sao thì làm cách nào để sửa?

Mình mới bắt đầu op nên hông rành mông các bạn giúp dùm.

cảm ơn nhiều. :)