Post by daiphuho8x » Sun Jun 16, 2013 10:01 pm

Opencart của mình không hiển thị điểm thưởng tại trang Shopping cart mà lại hiện ra chữ "text_reward"!!!
những trang khác thì ok hết

Image

Các bạn giúp mình với nha

Thông tin hổ trợ:
Mình dùng opencart 1.5.1.3, đã kích hoạt chức năng reward point, và thiết lập thông số điểm thưởng cho sản phẩm này

Newbie

Posts

Joined
Sun Jun 16, 2013 9:50 pm
Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 7 guests