Post by vandxmb » Sat May 11, 2013 12:25 am

Bạn cho mình hỏi mình vừa nghiên cứu về Open cart nên kiến thức còn rất ít.

Web mình: http://chungcumienbac.net/
Mình vừa up lên host vấn đề còn lại là:
1. Tạo sitemap cho google
2. Tối ưu hóa đường dẫn
a. http://chungcumienbac.net/index.php?rou ... on/contact thành http://chungcumienbac.net/lien-he =>> Bằng cách nào? Tương tự ở footer làm hết vậy được không
b. http://chungcumienbac.net/desktops/mac?product_id=41 thành http://chungcumienbac.net/desktops/mac.html =>> thì phải làm như thế nào?
c. http://chungcumienbac.net/index.php?rou ... ry&path=18 thành http://chungcumienbac.net/laptops-notebooks =>> làm cách nào?
Vì mình kiến thức hạn hẹp nên cần người chỉ giáo! Nếu bạn có thời gian hướng dẫn cơ bản hộ mình nhe.

Bạn cho mình yahoo đi
Yahoo mình: vanvan_nguyen2008

Xin chân thành cảm ơn

Newbie

Posts

Joined
Fri May 10, 2013 6:14 pm
Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 3 guests