Post by Van Quyen » Sat Oct 24, 2020 12:54 am

Chào mọi người!!! Trang danh mục sản phẩm khi nhất button chuyển qua các trang tiếp theo ( ví dụ chuyển qua trang 2,3,4 bất kì) nó sẽ load toàn bộ trang web, load luon cả header. Có cách nào khi nhấn chuyển trang tiếp theo mà nó chỉ load từ phần danh mục sản phẩm trở xuống không? ( từ products-filter trở xuống mà không load các phần ở trên). Nếu ai biết vui lòng giúp đỡ, cảm ơn rất nhiều...

Newbie

Posts

Joined
Wed Jan 09, 2019 3:36 pm
Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 4 guests