Post by tiennam247 » Thu Dec 05, 2019 10:07 am

Hiện tại website mình đang chạy một thời gian khoảng mấy phút, có hiện bảng thông báo như sau: Like this article? Share it with your friends!
Làm cách nào để xóa thông báo đó vậy mọi người.

Newbie

Posts

Joined
Mon Feb 27, 2017 4:21 pm
Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 4 guests