Post by salesn » Tue Feb 14, 2012 9:38 pm

Da li je ikako moguće podesiti da se na naslovnoj strani umesto najnovijih recimo 8 artikala pojavi spisak svih artikala (a ne kategorija), tako da kupac može tu listu pregledavati jednostavno na naslovnoj, ne zalazeći u kategorije ili mapu shop-a. ?

Pitanje se odnosi za verziju 1.4.9.6.

Hvala

Newbie

Posts

Joined
Sat Jun 18, 2011 10:43 pm
Location - serbia

Post by peroperje » Tue Feb 14, 2012 10:50 pm

Pozdrav.
Ne radim sa verzijom 1.4.9.6.,i ovo o cemu pisem je za verziju 1.5.1.3 ,medjutim princip bi trebao da je isti (Ovo naravno morate uzeti sa rezervom.)

Najbolje bi bilo da napravite potpuno novi modul,ali posto to zahteva malo vise vremena evo jednog instatnt resenja.
Uzmite modul "latest"(ako ga ne koristite u njegovom orginalnom izdanju) i u jezickom direktorijumu preimenujte ga kako god zelite,na primer "All products"

Code: Select all

fajl :/catalog/language/english/module/latest.php
$_['heading_title'] = 'All products';
isto to uradite i u administrativnom delu

Code: Select all

fajl: /admin/language/english/module/latest.php
$_['heading_title']    = 'All products';
otvorite fajl /catalog/controller/module/latest.php i pronadjite deo koda:

Code: Select all

$this->data['products'] = array();
		
		$data = array(
			'sort' => 'p.date_added',
			'order' => 'DESC',
			'start' => 0,
			'limit' => $setting['limit']
		);

		$results = $this->model_catalog_product->getProducts($data);
i zamenite ga sa :

Code: Select all

$this->data['products'] = array();
		$count = $this->model_catalog_product->getTotalProducts();
		
		
		$data = array(
			'sort' => 'p.date_added',
			'order' => 'DESC',
			'start' => 0,
			//'limit' => $setting['limit']
			'limit' =>$count
		);

		$results = $this->model_catalog_product->getProducts($data);
I to bi bilo to.Aktivirajte All products(stari latest) u admin delu i setujte da se prikazuje na home page.Bez obzira sta unesete prilikom setovanja u polje limit uvek ce vam prikazivati sve proizvode
Veoma vazna napomena
 • Ovo je napisano po kodu 1.5.1.3 uz predpostavku da nema razlike u ovom delu koda sa verzijom 1.4.9.6(sto naravno ne mora da znaci)
 • Napisani kod je veoma povrsno testiran i moze se dogoditi da proizvede probleme u radu vaseg web shopa.Ukoliko se odlucite da ga primenite pre toga obavezno uradite celokupan backup vaseg web shopa(i koda i baze podataka)
Last edited by peroperje on Tue Feb 14, 2012 10:58 pm, edited 1 time in total.

http://electromaniac.rs


User avatar
Newbie

Posts

Joined
Wed Nov 23, 2011 5:25 am
Location - Zrenjanin

Post by salesn » Tue Feb 14, 2012 10:56 pm

Da, to je to. Evo, upravo ću sada isprobati i objaviću ovde kako je prošla modifikacija.

Newbie

Posts

Joined
Sat Jun 18, 2011 10:43 pm
Location - serbia

Post by salesn » Tue Feb 14, 2012 11:41 pm

Ceo kod fajla /catalog/controller/module/latest.php za 1.4.9.6 verziju izgleda ovako:

Code: Select all

<?php
class ControllerModuleLatest extends Controller {
	protected function index() {
		$this->language->load('module/latest');

   	$this->data['heading_title'] = $this->language->get('heading_title');

		$this->load->model('catalog/product');
		$this->load->model('catalog/review');
		$this->load->model('tool/seo_url');
		$this->load->model('tool/image');

		$this->data['button_add_to_cart'] = $this->language->get('button_add_to_cart');

		$this->data['products'] = array();

		$results = $this->model_catalog_product->getLatestProducts($this->config->get('latest_limit'));

		foreach ($results as $result) {
			if ($result['image']) {
				$image = $result['image'];
			} else {
				$image = 'no_image.jpg';
			}

			if ($this->config->get('config_review')) {
				$rating = $this->model_catalog_review->getAverageRating($result['product_id']);
			} else {
				$rating = false;
			}

			$special = FALSE;

			$discount = $this->model_catalog_product->getProductDiscount($result['product_id']);

			if ($discount) {
				$price = $this->currency->format($this->tax->calculate($discount, $result['tax_class_id'], $this->config->get('config_tax')));
			} else {
				$price = $this->currency->format($this->tax->calculate($result['price'], $result['tax_class_id'], $this->config->get('config_tax')));

				$special = $this->model_catalog_product->getProductSpecial($result['product_id']);

				if ($special) {
					$special = $this->currency->format($this->tax->calculate($special, $result['tax_class_id'], $this->config->get('config_tax')));
				}
			}

			$options = $this->model_catalog_product->getProductOptions($result['product_id']);

			if ($options) {
				$add = $this->model_tool_seo_url->rewrite(HTTP_SERVER . 'index.php?route=product/product&product_id=' . $result['product_id']);
			} else {
				$add = HTTPS_SERVER . 'index.php?route=checkout/cart&product_id=' . $result['product_id'];
			}

			$this->data['products'][] = array(
				'product_id'  => $result['product_id'],
				'name'  		=> $result['name'],
				'model'  		=> $result['model'],
				'rating' 		=> $rating,
				'stars'  		=> sprintf($this->language->get('text_stars'), $rating),
				'price'  		=> $price,
				'options'  	=> $options,
				'special' 		=> $special,
				'image'  		=> $this->model_tool_image->resize($image, 38, 38),
				'thumb'  		=> $this->model_tool_image->resize($image, $this->config->get('config_image_product_width'), $this->config->get('config_image_product_height')),
				'href'  		=> $this->model_tool_seo_url->rewrite(HTTP_SERVER . 'index.php?route=product/product&product_id=' . $result['product_id']),
				'add'  		=> $add
			);
		}

		if (!$this->config->get('config_customer_price')) {
			$this->data['display_price'] = TRUE;
		} elseif ($this->customer->isLogged()) {
			$this->data['display_price'] = TRUE;
		} else {
			$this->data['display_price'] = FALSE;
		}

		$this->id = 'latest';

		if ($this->config->get('latest_position') == 'home') {
			$this->data['heading_title'] .= (' ' . $this->language->get('text_products'));
			if (file_exists(DIR_TEMPLATE . $this->config->get('config_template') . '/template/module/latest_home.tpl')) {
				$this->template = $this->config->get('config_template') . '/template/module/latest_home.tpl';
			} else {
				$this->template = 'default/template/module/latest_home.tpl';
			}
		} else {
			if (file_exists(DIR_TEMPLATE . $this->config->get('config_template') . '/template/module/latest.tpl')) {
				$this->template = $this->config->get('config_template') . '/template/module/latest.tpl';
			} else {
				$this->template = 'default/template/module/latest.tpl';
			}
		}

		$this->render();
	}
}
?>
E, sad obzirom da se ne poklapa sa delom koda koji ste naveli, može mala pomoć, u kojoj liniji da izvršim izmene?

Newbie

Posts

Joined
Sat Jun 18, 2011 10:43 pm
Location - serbia

Post by peroperje » Tue Feb 14, 2012 11:53 pm

posaljite mi na isti nacin i fajl /catalog/model/catalog/product.php kako bih znao koju funkciju pozvati u vasoj verziji

http://electromaniac.rs


User avatar
Newbie

Posts

Joined
Wed Nov 23, 2011 5:25 am
Location - Zrenjanin

Post by salesn » Tue Feb 14, 2012 11:58 pm

Evo koda iz dva dela:

Code: Select all

<?php
class ModelCatalogProduct extends Model {
	public function updateViewed($product_id) {
		$this->db->query("UPDATE " . DB_PREFIX . "product SET viewed = (viewed + 1) WHERE product_id = '" . (int)$product_id . "'");
	}
	
	public function getProduct($product_id) {
		if ($this->customer->isLogged()) {
			$customer_group_id = $this->customer->getCustomerGroupId();
		} else {
			$customer_group_id = $this->config->get('config_customer_group_id');
		}	
				
		$query = $this->db->query("SELECT DISTINCT *, pd.name AS name, p.image, m.name AS manufacturer, (SELECT price FROM " . DB_PREFIX . "product_discount pd2 WHERE pd2.product_id = p.product_id AND pd2.customer_group_id = '" . (int)$customer_group_id . "' AND pd2.quantity = '1' AND ((pd2.date_start = '0000-00-00' OR pd2.date_start < NOW()) AND (pd2.date_end = '0000-00-00' OR pd2.date_end > NOW())) ORDER BY pd2.priority ASC, pd2.price ASC LIMIT 1) AS discount, (SELECT price FROM " . DB_PREFIX . "product_special ps WHERE ps.product_id = p.product_id AND ps.customer_group_id = '" . (int)$customer_group_id . "' AND ((ps.date_start = '0000-00-00' OR ps.date_start < NOW()) AND (ps.date_end = '0000-00-00' OR ps.date_end > NOW())) ORDER BY ps.priority ASC, ps.price ASC LIMIT 1) AS special, (SELECT points FROM " . DB_PREFIX . "product_reward pr WHERE pr.product_id = p.product_id AND customer_group_id = '" . (int)$customer_group_id . "') AS reward, (SELECT ss.name FROM " . DB_PREFIX . "stock_status ss WHERE ss.stock_status_id = p.stock_status_id AND ss.language_id = '" . (int)$this->config->get('config_language_id') . "') AS stock_status, (SELECT wcd.unit FROM " . DB_PREFIX . "weight_class_description wcd WHERE p.weight_class_id = wcd.weight_class_id AND wcd.language_id = '" . (int)$this->config->get('config_language_id') . "') AS weight_class, (SELECT lcd.unit FROM " . DB_PREFIX . "length_class_description lcd WHERE p.length_class_id = lcd.length_class_id AND lcd.language_id = '" . (int)$this->config->get('config_language_id') . "') AS length_class, (SELECT AVG(rating) AS total FROM " . DB_PREFIX . "review r1 WHERE r1.product_id = p.product_id AND r1.status = '1' GROUP BY r1.product_id) AS rating, (SELECT COUNT(*) AS total FROM " . DB_PREFIX . "review r2 WHERE r2.product_id = p.product_id AND r2.status = '1' GROUP BY r2.product_id) AS reviews, p.sort_order FROM " . DB_PREFIX . "product p LEFT JOIN " . DB_PREFIX . "product_description pd ON (p.product_id = pd.product_id) LEFT JOIN " . DB_PREFIX . "product_to_store p2s ON (p.product_id = p2s.product_id) LEFT JOIN " . DB_PREFIX . "manufacturer m ON (p.manufacturer_id = m.manufacturer_id) WHERE p.product_id = '" . (int)$product_id . "' AND pd.language_id = '" . (int)$this->config->get('config_language_id') . "' AND p.status = '1' AND p.date_available <= NOW() AND p2s.store_id = '" . (int)$this->config->get('config_store_id') . "'");
		
		if ($query->num_rows) {
			$query->row['price'] = ($query->row['discount'] ? $query->row['discount'] : $query->row['price']);
			$query->row['rating'] = (int)$query->row['rating'];
			
			return $query->row;
		} else {
			return false;
		}
	}

	public function getProducts($data = array()) {
		if ($this->customer->isLogged()) {
			$customer_group_id = $this->customer->getCustomerGroupId();
		} else {
			$customer_group_id = $this->config->get('config_customer_group_id');
		}	
		
		$cache = md5(http_build_query($data));
		
		$product_data = $this->cache->get('product.' . (int)$this->config->get('config_language_id') . '.' . (int)$this->config->get('config_store_id') . '.' . (int)$customer_group_id . '.' . $cache);
		
		if (!$product_data) {
			$sql = "SELECT p.product_id, (SELECT AVG(rating) AS total FROM " . DB_PREFIX . "review r1 WHERE r1.product_id = p.product_id AND r1.status = '1' GROUP BY r1.product_id) AS rating FROM " . DB_PREFIX . "product p LEFT JOIN " . DB_PREFIX . "product_description pd ON (p.product_id = pd.product_id) LEFT JOIN " . DB_PREFIX . "product_to_store p2s ON (p.product_id = p2s.product_id)"; 
			
			if (!empty($data['filter_tag'])) {
				$sql .= " LEFT JOIN " . DB_PREFIX . "product_tag pt ON (p.product_id = pt.product_id)";			
			}
						
			if (!empty($data['filter_category_id'])) {
				$sql .= " LEFT JOIN " . DB_PREFIX . "product_to_category p2c ON (p.product_id = p2c.product_id)";			
			}
			
			$sql .= " WHERE pd.language_id = '" . (int)$this->config->get('config_language_id') . "' AND p.status = '1' AND p.date_available <= NOW() AND p2s.store_id = '" . (int)$this->config->get('config_store_id') . "'"; 
			
			if (!empty($data['filter_name']) || !empty($data['filter_tag'])) {
				$sql .= " AND (";
											
				if (!empty($data['filter_name'])) {
					$implode = array();
					
					$words = explode(' ', $data['filter_name']);
					
					foreach ($words as $word) {
						if (!empty($data['filter_description'])) {
							$implode[] = "LCASE(pd.name) LIKE '%" . $this->db->escape(utf8_strtolower($word)) . "%' OR LCASE(pd.description) LIKE '%" . $this->db->escape(utf8_strtolower($word)) . "%'";
						} else {
							$implode[] = "LCASE(pd.name) LIKE '%" . $this->db->escape(utf8_strtolower($word)) . "%'";
						}				
					}
					
					if ($implode) {
						$sql .= " " . implode(" OR ", $implode) . "";
					}
				}
				
				if (!empty($data['filter_name']) && !empty($data['filter_tag'])) {
					$sql .= " OR ";
				}
				
				if (!empty($data['filter_tag'])) {
					$implode = array();
					
					$words = explode(' ', $data['filter_tag']);
					
					foreach ($words as $word) {
						$implode[] = "LCASE(pt.tag) LIKE '%" . $this->db->escape(utf8_strtolower($data['filter_tag'])) . "%' AND pt.language_id = '" . (int)$this->config->get('config_language_id') . "'";
					}
					
					if ($implode) {
						$sql .= " " . implode(" OR ", $implode) . "";
					}
				}
			
				$sql .= ")";
			}
			
			if (!empty($data['filter_category_id'])) {
				if (!empty($data['filter_sub_category'])) {
					$implode_data = array();
					
					$implode_data[] = "p2c.category_id = '" . (int)$data['filter_category_id'] . "'";
					
					$this->load->model('catalog/category');
					
					$categories = $this->model_catalog_category->getCategoriesByParentId($data['filter_category_id']);
										
					foreach ($categories as $category_id) {
						$implode_data[] = "p2c.category_id = '" . (int)$category_id . "'";
					}
								
					$sql .= " AND (" . implode(' OR ', $implode_data) . ")";			
				} else {
					$sql .= " AND p2c.category_id = '" . (int)$data['filter_category_id'] . "'";
				}
			}		
					
			if (!empty($data['filter_manufacturer_id'])) {
				$sql .= " AND p.manufacturer_id = '" . (int)$data['filter_manufacturer_id'] . "'";
			}
			
			$sql .= " GROUP BY p.product_id";
			
			$sort_data = array(
				'pd.name',
				'p.model',
				'p.quantity',
				'p.price',
				'rating',
				'p.sort_order',
				'p.date_added'
			);	
			
			if (isset($data['sort']) && in_array($data['sort'], $sort_data)) {
				if ($data['sort'] == 'pd.name' || $data['sort'] == 'p.model') {
					$sql .= " ORDER BY LCASE(" . $data['sort'] . ")";
				} else {
					$sql .= " ORDER BY " . $data['sort'];
				}
			} else {
				$sql .= " ORDER BY p.sort_order";	
			}
			
			if (isset($data['order']) && ($data['order'] == 'DESC')) {
				$sql .= " DESC";
			} else {
				$sql .= " ASC";
			}
		
			if (isset($data['start']) || isset($data['limit'])) {
				if ($data['start'] < 0) {
					$data['start'] = 0;
				}				
	
				if ($data['limit'] < 1) {
					$data['limit'] = 20;
				}	
			
				$sql .= " LIMIT " . (int)$data['start'] . "," . (int)$data['limit'];
			}
			
			$product_data = array();
					
			$query = $this->db->query($sql);
		
			foreach ($query->rows as $result) {
				$product_data[$result['product_id']] = $this->getProduct($result['product_id']);
			}
			
			$this->cache->set('product.' . (int)$this->config->get('config_language_id') . '.' . (int)$this->config->get('config_store_id') . '.' . (int)$customer_group_id . '.' . $cache, $product_data);
		}
		
		return $product_data;
	}
	
	public function getProductSpecials($data = array()) {
		if ($this->customer->isLogged()) {
			$customer_group_id = $this->customer->getCustomerGroupId();
		} else {
			$customer_group_id = $this->config->get('config_customer_group_id');
		}	
				
		$sql = "SELECT DISTINCT ps.product_id, (SELECT AVG(rating) FROM " . DB_PREFIX . "review r1 WHERE r1.product_id = ps.product_id AND r1.status = '1' GROUP BY r1.product_id) AS rating FROM " . DB_PREFIX . "product_special ps LEFT JOIN " . DB_PREFIX . "product p ON (ps.product_id = p.product_id) LEFT JOIN " . DB_PREFIX . "product_description pd ON (p.product_id = pd.product_id) LEFT JOIN " . DB_PREFIX . "product_to_store p2s ON (p.product_id = p2s.product_id) WHERE p.status = '1' AND p.date_available <= NOW() AND p2s.store_id = '" . (int)$this->config->get('config_store_id') . "' AND ps.customer_group_id = '" . (int)$customer_group_id . "' AND ((ps.date_start = '0000-00-00' OR ps.date_start < NOW()) AND (ps.date_end = '0000-00-00' OR ps.date_end > NOW())) GROUP BY ps.product_id";

		$sort_data = array(
			'pd.name',
			'p.model',
			'ps.price',
			'rating',
			'p.sort_order'
		);
		
		if (isset($data['sort']) && in_array($data['sort'], $sort_data)) {
			if ($data['sort'] == 'pd.name' || $data['sort'] == 'p.model') {
				$sql .= " ORDER BY LCASE(" . $data['sort'] . ")";
			} else {
				$sql .= " ORDER BY " . $data['sort'];
			}
		} else {
			$sql .= " ORDER BY p.sort_order";	
		}
		
		if (isset($data['order']) && ($data['order'] == 'DESC')) {
			$sql .= " DESC";
		} else {
			$sql .= " ASC";
		}
	
		if (isset($data['start']) || isset($data['limit'])) {
			if ($data['start'] < 0) {
				$data['start'] = 0;
			}				

			if ($data['limit'] < 1) {
				$data['limit'] = 20;
			}	
		
			$sql .= " LIMIT " . (int)$data['start'] . "," . (int)$data['limit'];
		}

		$product_data = array();
		
		$query = $this->db->query($sql);
		
		foreach ($query->rows as $result) { 		
			$product_data[$result['product_id']] = $this->getProduct($result['product_id']);
		}
		
		return $product_data;
	}
		
	public function getLatestProducts($limit) {
		$product_data = $this->cache->get('product.latest.' . (int)$this->config->get('config_language_id') . '.' . (int)$this->config->get('config_store_id') . '.' . (int)$limit);

		if (!$product_data) { 
			$query = $this->db->query("SELECT p.product_id FROM " . DB_PREFIX . "product p LEFT JOIN " . DB_PREFIX . "product_to_store p2s ON (p.product_id = p2s.product_id) WHERE p.status = '1' AND p.date_available <= NOW() AND p2s.store_id = '" . (int)$this->config->get('config_store_id') . "' ORDER BY p.date_added DESC LIMIT " . (int)$limit);
		 	 
			foreach ($query->rows as $result) {
				$product_data[$result['product_id']] = $this->getProduct($result['product_id']);
			}
			
			$this->cache->set('product.latest.' . (int)$this->config->get('config_language_id') . '.' . (int)$this->config->get('config_store_id') . '.' . (int)$limit, $product_data);
		}
		
		return $product_data;
	}
	
	public function getPopularProducts($limit) {
		$product_data = array();
		
		$query = $this->db->query("SELECT p.product_id FROM " . DB_PREFIX . "product p LEFT JOIN " . DB_PREFIX . "product_to_store p2s ON (p.product_id = p2s.product_id) WHERE p.status = '1' AND p.date_available <= NOW() AND p2s.store_id = '" . (int)$this->config->get('config_store_id') . "' ORDER BY p.viewed, p.date_added DESC LIMIT " . (int)$limit);
		
		foreach ($query->rows as $result) { 		
			$product_data[$result['product_id']] = $this->getProduct($result['product_id']);
		}
					 	 		
		return $product_data;
	}

	public function getBestSellerProducts($limit) {
		$product_data = $this->cache->get('product.bestseller.' . (int)$this->config->get('config_language_id') . '.' . (int)$this->config->get('config_store_id') . '.' . (int)$limit);

		if (!$product_data) { 
			$product_data = array();
			
			$query = $this->db->query("SELECT op.product_id, COUNT(*) AS total FROM " . DB_PREFIX . "order_product op LEFT JOIN `" . DB_PREFIX . "order` o ON (op.order_id = o.order_id) LEFT JOIN `" . DB_PREFIX . "product` p ON (op.product_id = p.product_id) LEFT JOIN " . DB_PREFIX . "product_to_store p2s ON (p.product_id = p2s.product_id) WHERE o.order_status_id > '0' AND p.status = '1' AND p.date_available <= NOW() AND p2s.store_id = '" . (int)$this->config->get('config_store_id') . "' GROUP BY op.product_id ORDER BY total DESC LIMIT " . (int)$limit);
			
			foreach ($query->rows as $result) { 		
				$product_data[$result['product_id']] = $this->getProduct($result['product_id']);
			}
			
			$this->cache->set('product.bestseller.' . (int)$this->config->get('config_language_id') . '.' . (int)$this->config->get('config_store_id') . '.' . (int)$limit, $product_data);
		}
		
		return $product_data;
	}
	
	public function getProductAttributes($product_id) {
		$product_attribute_group_data = array();
		
		$product_attribute_group_query = $this->db->query("SELECT ag.attribute_group_id, agd.name FROM " . DB_PREFIX . "product_attribute pa LEFT JOIN " . DB_PREFIX . "attribute a ON (pa.attribute_id = a.attribute_id) LEFT JOIN " . DB_PREFIX . "attribute_group ag ON (a.attribute_group_id = ag.attribute_group_id) LEFT JOIN " . DB_PREFIX . "attribute_group_description agd ON (ag.attribute_group_id = agd.attribute_group_id) WHERE pa.product_id = '" . (int)$product_id . "' AND agd.language_id = '" . (int)$this->config->get('config_language_id') . "' GROUP BY ag.attribute_group_id ORDER BY ag.sort_order, agd.name");

Newbie

Posts

Joined
Sat Jun 18, 2011 10:43 pm
Location - serbia

Post by salesn » Tue Feb 14, 2012 11:59 pm

Code: Select all

		foreach ($product_attribute_group_query->rows as $product_attribute_group) {
			$product_attribute_data = array();
			
			$product_attribute_query = $this->db->query("SELECT a.attribute_id, ad.name, pa.text FROM " . DB_PREFIX . "product_attribute pa LEFT JOIN " . DB_PREFIX . "attribute a ON (pa.attribute_id = a.attribute_id) LEFT JOIN " . DB_PREFIX . "attribute_description ad ON (a.attribute_id = ad.attribute_id) WHERE pa.product_id = '" . (int)$product_id . "' AND a.attribute_group_id = '" . (int)$product_attribute_group['attribute_group_id'] . "' AND ad.language_id = '" . (int)$this->config->get('config_language_id') . "' AND pa.language_id = '" . (int)$this->config->get('config_language_id') . "' ORDER BY a.sort_order, ad.name");
			
			foreach ($product_attribute_query->rows as $product_attribute) {
				$product_attribute_data[] = array(
					'attribute_id' => $product_attribute['attribute_id'],
					'name'     => $product_attribute['name'],
					'text'     => $product_attribute['text']		 	
				);
			}
			
			$product_attribute_group_data[] = array(
				'attribute_group_id' => $product_attribute_group['attribute_group_id'],
				'name'        => $product_attribute_group['name'],
				'attribute'     => $product_attribute_data
			);			
		}
		
		return $product_attribute_group_data;
	}
			
	public function getProductOptions($product_id) {
		$product_option_data = array();

		$product_option_query = $this->db->query("SELECT * FROM " . DB_PREFIX . "product_option po LEFT JOIN `" . DB_PREFIX . "option` o ON (po.option_id = o.option_id) LEFT JOIN " . DB_PREFIX . "option_description od ON (o.option_id = od.option_id) WHERE po.product_id = '" . (int)$product_id . "' AND od.language_id = '" . (int)$this->config->get('config_language_id') . "' ORDER BY o.sort_order");
		
		foreach ($product_option_query->rows as $product_option) {
			if ($product_option['type'] == 'select' || $product_option['type'] == 'radio' || $product_option['type'] == 'checkbox' || $product_option['type'] == 'image') {
				$product_option_value_data = array();
			
				$product_option_value_query = $this->db->query("SELECT * FROM " . DB_PREFIX . "product_option_value pov LEFT JOIN " . DB_PREFIX . "option_value ov ON (pov.option_value_id = ov.option_value_id) LEFT JOIN " . DB_PREFIX . "option_value_description ovd ON (ov.option_value_id = ovd.option_value_id) WHERE pov.product_id = '" . (int)$product_id . "' AND pov.product_option_id = '" . (int)$product_option['product_option_id'] . "' AND ovd.language_id = '" . (int)$this->config->get('config_language_id') . "' ORDER BY ov.sort_order");
				
				foreach ($product_option_value_query->rows as $product_option_value) {
					$product_option_value_data[] = array(
						'product_option_value_id' => $product_option_value['product_option_value_id'],
						'option_value_id'     => $product_option_value['option_value_id'],
						'name'          => $product_option_value['name'],
						'image'          => $product_option_value['image'],
						'quantity'        => $product_option_value['quantity'],
						'subtract'        => $product_option_value['subtract'],
						'price'          => $product_option_value['price'],
						'price_prefix'      => $product_option_value['price_prefix'],
						'weight'         => $product_option_value['weight'],
						'weight_prefix'      => $product_option_value['weight_prefix']
					);
				}
									
				$product_option_data[] = array(
					'product_option_id' => $product_option['product_option_id'],
					'option_id'     => $product_option['option_id'],
					'name'       => $product_option['name'],
					'type'       => $product_option['type'],
					'option_value'   => $product_option_value_data,
					'required'     => $product_option['required']
				);
			} else {
				$product_option_data[] = array(
					'product_option_id' => $product_option['product_option_id'],
					'option_id'     => $product_option['option_id'],
					'name'       => $product_option['name'],
					'type'       => $product_option['type'],
					'option_value'   => $product_option['option_value'],
					'required'     => $product_option['required']
				);				
			}
   	}
		
		return $product_option_data;
	}
	
	public function getProductDiscounts($product_id) {
		if ($this->customer->isLogged()) {
			$customer_group_id = $this->customer->getCustomerGroupId();
		} else {
			$customer_group_id = $this->config->get('config_customer_group_id');
		}	
		
		$query = $this->db->query("SELECT * FROM " . DB_PREFIX . "product_discount WHERE product_id = '" . (int)$product_id . "' AND customer_group_id = '" . (int)$customer_group_id . "' AND quantity > 1 AND ((date_start = '0000-00-00' OR date_start < NOW()) AND (date_end = '0000-00-00' OR date_end > NOW())) ORDER BY quantity ASC, priority ASC, price ASC");

		return $query->rows;		
	}
		
	public function getProductImages($product_id) {
		$query = $this->db->query("SELECT * FROM " . DB_PREFIX . "product_image WHERE product_id = '" . (int)$product_id . "' ORDER BY sort_order ASC");

		return $query->rows;
	}
	
	public function getProductRelated($product_id) {
		$product_data = array();

		$query = $this->db->query("SELECT * FROM " . DB_PREFIX . "product_related pr LEFT JOIN " . DB_PREFIX . "product p ON (pr.related_id = p.product_id) LEFT JOIN " . DB_PREFIX . "product_to_store p2s ON (p.product_id = p2s.product_id) WHERE pr.product_id = '" . (int)$product_id . "' AND p.status = '1' AND p.date_available <= NOW() AND p2s.store_id = '" . (int)$this->config->get('config_store_id') . "'");
		
		foreach ($query->rows as $result) { 
			$product_data[$result['related_id']] = $this->getProduct($result['related_id']);
		}
		
		return $product_data;
	}
		
	public function getProductTags($product_id) {
		$query = $this->db->query("SELECT * FROM " . DB_PREFIX . "product_tag WHERE product_id = '" . (int)$product_id . "' AND language_id = '" . (int)$this->config->get('config_language_id') . "'");

		return $query->rows;
	}
		
	public function getProductLayoutId($product_id) {
		$query = $this->db->query("SELECT * FROM " . DB_PREFIX . "product_to_layout WHERE product_id = '" . (int)$product_id . "' AND store_id = '" . (int)$this->config->get('config_store_id') . "'");
		
		if ($query->num_rows) {
			return $query->row['layout_id'];
		} else {
			return $this->config->get('config_layout_product');
		}
	}
	
	public function getCategories($product_id) {
		$query = $this->db->query("SELECT * FROM " . DB_PREFIX . "product_to_category WHERE product_id = '" . (int)$product_id . "'");
		
		return $query->rows;
	}	
		
	public function getTotalProducts($data = array()) {
		$sql = "SELECT COUNT(DISTINCT p.product_id) AS total FROM " . DB_PREFIX . "product p LEFT JOIN " . DB_PREFIX . "product_description pd ON (p.product_id = pd.product_id) LEFT JOIN " . DB_PREFIX . "product_to_store p2s ON (p.product_id = p2s.product_id)";

		if (!empty($data['filter_category_id'])) {
			$sql .= " LEFT JOIN " . DB_PREFIX . "product_to_category p2c ON (p.product_id = p2c.product_id)";			
		}
		
		if (!empty($data['filter_tag'])) {
			$sql .= " LEFT JOIN " . DB_PREFIX . "product_tag pt ON (p.product_id = pt.product_id)";			
		}
					
		$sql .= " WHERE pd.language_id = '" . (int)$this->config->get('config_language_id') . "' AND p.status = '1' AND p.date_available <= NOW() AND p2s.store_id = '" . (int)$this->config->get('config_store_id') . "'";
		
		if (!empty($data['filter_name']) || !empty($data['filter_tag'])) {
			$sql .= " AND (";
								
			if (!empty($data['filter_name'])) {
				$implode = array();
				
				$words = explode(' ', $data['filter_name']);
				
				foreach ($words as $word) {
					if (!empty($data['filter_description'])) {
						$implode[] = "LCASE(pd.name) LIKE '%" . $this->db->escape(utf8_strtolower($word)) . "%' OR LCASE(pd.description) LIKE '%" . $this->db->escape(utf8_strtolower($word)) . "%'";
					} else {
						$implode[] = "LCASE(pd.name) LIKE '%" . $this->db->escape(utf8_strtolower($word)) . "%'";
					}				
				}
				
				if ($implode) {
					$sql .= " " . implode(" OR ", $implode) . "";
				}
			}
			
			if (!empty($data['filter_name']) && !empty($data['filter_tag'])) {
				$sql .= " OR ";
			}
			
			if (!empty($data['filter_tag'])) {
				$implode = array();
				
				$words = explode(' ', $data['filter_tag']);
				
				foreach ($words as $word) {
					$implode[] = "LCASE(pt.tag) LIKE '%" . $this->db->escape(utf8_strtolower($data['filter_tag'])) . "%' AND pt.language_id = '" . (int)$this->config->get('config_language_id') . "'";
				}
				
				if ($implode) {
					$sql .= " " . implode(" OR ", $implode) . "";
				}
			}
		
			$sql .= ")";
		}
		
		if (!empty($data['filter_category_id'])) {
			if (!empty($data['filter_sub_category'])) {
				$implode_data = array();
				
				$implode_data[] = "p2c.category_id = '" . (int)$data['filter_category_id'] . "'";
				
				$this->load->model('catalog/category');
				
				$categories = $this->model_catalog_category->getCategoriesByParentId($data['filter_category_id']);
					
				foreach ($categories as $category_id) {
					$implode_data[] = "p2c.category_id = '" . (int)$category_id . "'";
				}
							
				$sql .= " AND (" . implode(' OR ', $implode_data) . ")";			
			} else {
				$sql .= " AND p2c.category_id = '" . (int)$data['filter_category_id'] . "'";
			}
		}		
		
		if (!empty($data['filter_manufacturer_id'])) {
			$sql .= " AND p.manufacturer_id = '" . (int)$data['filter_manufacturer_id'] . "'";
		}
		
		$query = $this->db->query($sql);
		
		return $query->row['total'];
	}
			
	public function getTotalProductSpecials() {
		if ($this->customer->isLogged()) {
			$customer_group_id = $this->customer->getCustomerGroupId();
		} else {
			$customer_group_id = $this->config->get('config_customer_group_id');
		}		
		
		$query = $this->db->query("SELECT COUNT(DISTINCT ps.product_id) AS total FROM " . DB_PREFIX . "product_special ps LEFT JOIN " . DB_PREFIX . "product p ON (ps.product_id = p.product_id) LEFT JOIN " . DB_PREFIX . "product_to_store p2s ON (p.product_id = p2s.product_id) WHERE p.status = '1' AND p.date_available <= NOW() AND p2s.store_id = '" . (int)$this->config->get('config_store_id') . "' AND ps.customer_group_id = '" . (int)$customer_group_id . "' AND ((ps.date_start = '0000-00-00' OR ps.date_start < NOW()) AND (ps.date_end = '0000-00-00' OR ps.date_end > NOW()))");
		
		if (isset($query->row['total'])) {
			return $query->row['total'];
		} else {
			return 0;	
		}
	}	
}
?>

Newbie

Posts

Joined
Sat Jun 18, 2011 10:43 pm
Location - serbia

Post by peroperje » Wed Feb 15, 2012 12:13 am

u fajlu /catalog/controller/module/latest.php za 1.4.9.6
pronadjite ovaj deo koda(pri vrhu je)

Code: Select all

 $this->data['products'] = array();

   $results = $this->model_catalog_product->getLatestProducts($this->config->get('latest_limit'));
i zamenite ga sa

Code: Select all

 $this->data['products'] = array();
$ukupno_artikala=$this->model_catalog_product->getTotalProducts();
   $results = $this->model_catalog_product->getLatestProducts($ukupno_artikala);
i trebalo bi da to bude to....javite rezultat

http://electromaniac.rs


User avatar
Newbie

Posts

Joined
Wed Nov 23, 2011 5:25 am
Location - Zrenjanin

Post by salesn » Wed Feb 15, 2012 12:23 am

Prijavljuje grešku u liniji 16 fajla latest.php Možda zato što je u starom fajlu linija 16 prazna?

U originalnom kodu stoji:

Code: Select all

		15. $this->data['products'] = array();

		    17. $results = $this->model_catalog_product->getLatestProducts($this->config->get('latest_limit'));

A u novom je:

Code: Select all

15. $this->data['products'] = array();
     16. $ukupno_artikala=$this->model_catalog_product->getTotalProducts();
     17. $results = $this->model_catalog_product->getLatestProducts($ukupno_artikala);
(brisao sam keš), i ista greška.

Newbie

Posts

Joined
Sat Jun 18, 2011 10:43 pm
Location - serbia

Post by peroperje » Wed Feb 15, 2012 12:28 am

nemam vasu verziju pa radim napamet?Koju gresku izbacuje?prazna linija nema veze....

http://electromaniac.rs


User avatar
Newbie

Posts

Joined
Wed Nov 23, 2011 5:25 am
Location - Zrenjanin

Post by salesn » Wed Feb 15, 2012 12:36 am

Fatal error: Call to undefined method ModelCatalogProduct::getTotalProducts() in /home/mojsajt.com/public_html/catalog/controller/module/latest.php on line 16


Inače originalna linija koda koju menjamo je:

Code: Select all

   15. $this->data['products'] = array();

		17. $results = $this->model_catalog_product->getLatestProducts($this->config->get('latest_limit'));

Attachments

/public_html/catalog/controller/module/latest.php


Newbie

Posts

Joined
Sat Jun 18, 2011 10:43 pm
Location - serbia

Post by peroperje » Wed Feb 15, 2012 12:47 am

ta greska znaci da u modelcatalogu(fajlu koji ste mi poslali iz dva dela ) ne postoji funkcija getTotalProducts...a ja je nalazim...hmmm.ona zapravo treba da vrati ukupan broj artikala ,kako bi se taj broj upotrebio umesto u adminu settovanog limita...ajde dajte mi malo vremena da pogledam o cemu se radi

http://electromaniac.rs


User avatar
Newbie

Posts

Joined
Wed Nov 23, 2011 5:25 am
Location - Zrenjanin

Post by peroperje » Wed Feb 15, 2012 1:20 am

Morao sam instalirati vasu verziju da bih skontao gde je problem ;D
u fajla /catalog/controller/module/latest.php za 1.4.9.6 verziju nadjite ovaj deo koda

Code: Select all

$results = $this->model_catalog_product->getLatestProducts($this->config->get('latest_limit'));
i zamenite ga sa ovim

Code: Select all

$results = $this->model_catalog_product->getProducts();
samo taj deo,nista vise i na svezoj instalaciji radi

http://electromaniac.rs


User avatar
Newbie

Posts

Joined
Wed Nov 23, 2011 5:25 am
Location - Zrenjanin

Post by salesn » Wed Feb 15, 2012 1:37 am

Da, to je to!
Međutim, ako imamo 10.000 artikala on će ih sve izlistati na jednoj stranici, što nije dobro jer bi skrol ili učitavanje stranice trajalo preterano dugo.
Da li postoji način da se ograniči sada u kodu da to budu recimo 20 po stranici...pa paginacijom da listamo sve dalje ?

To je zapravo ono što sam pitao na početku, pošto u admin panelu odredimo broj novih stavki po stranici i ko upišemo 10.001 on će inače izlistati sve isto kao sada. Kad upišem 0, neće izlistati ni jedan artikal.

Newbie

Posts

Joined
Sat Jun 18, 2011 10:43 pm
Location - serbia

Post by peroperje » Wed Feb 15, 2012 2:14 am

;D ....pa sa shopom od 10000 artikala ovo definitivno nije resenje i trebala bi paginacija...naravno da moze...sve se moze kad se hoce

http://electromaniac.rs


User avatar
Newbie

Posts

Joined
Wed Nov 23, 2011 5:25 am
Location - Zrenjanin

Post by salesn » Wed Feb 15, 2012 2:32 am

Da :) u svakom slučaju, vredi pokušati. Čim pronađem rešenje, objaviću ovde. Hvala puno.

Newbie

Posts

Joined
Sat Jun 18, 2011 10:43 pm
Location - serbia
Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 5 guests