Page 1 of 1

Redirect sa SKU na proizvod

Posted: Mon Feb 20, 2017 5:44 am
by burazor.milos
Treba da odradim da kada se otkuca url npr. 192.268.1.233/SKU/1111 da me redirektuje na stranicu gde se proizvod sa tim SKU-om nalazi 192.168.1.233/cameras/canon-eos552 da li ima neko ideju kako to odraditi u pitanju je opencart 2.1.0.2.
Hvala.