Post by brudjuz » Sat Jun 29, 2013 7:10 pm

Uspešno sam instalirao OpenCart 1.4.9.6, koji ima najkompletniji prevod i za katalog i za administraciju.
Problem mi predstavlja pretraga.

Ako zadam u polje za pretragu pojam koji nema naša slova (šđžčć) sajt ga uspešno pronalazi, ali ako unesem pojam sa našim slovima tada je pretraga bez rezultata.

Za Locale sam stavljao serbian i UTF-8.

Zanimljivo je da sam pogledao MySQL server bazu podataka, i tamo je Server charset: UTF-8 Unicode (utf8).

A u samoj tabeli je npr. naziv Šablon upisan kao Šablon !?

U čemu je problem ?

Newbie

Posts

Joined
Sat Jun 29, 2013 6:11 pm

Post by mldnkslvc » Tue Jul 02, 2013 9:09 pm

jesi li probao da charset tabela prebacis u utf-8 general_ci?

New member

Posts

Joined
Fri Dec 09, 2011 9:17 pm

Post by brudjuz » Sat Jul 20, 2013 5:08 am

Besplatni modul za masovni unos artikala putem MS Excel dadoteke u OpenCart CMS sistem definitivno, u free varijanti, nije multilanguage. Zbog toga vam neka naša slova, iako pravilno unešena u MS Excel, neće biti ispravno uvežena u mySQL bazu podataka. Takođe postoji i problem sa snimanjem MS Excela u UTF8 formatu.

Rešenje je u SQL Update naredbi za korekciju slovnih grešaka na samom mySQL serveru:

UPDATE oc_product_description SET name = REPLACE(name,'Š','Š')
UPDATE oc_product_description SET name = REPLACE(name,'š','š')

Time se rešava i problem pretrage sa našim slovima na samom OpenCart sajtu.

Newbie

Posts

Joined
Sat Jun 29, 2013 6:11 pm
Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest