Page 1 of 1

Tips och erfarenheter av plats och synbarhet på nätet..

Posted: Wed Sep 19, 2012 2:08 am
by monostump
Tänkte förhöra mig om vad ni har för erfarenheter och referenser om att få bra publicering på nätet?

Googles Adword är ju bra och kan vara billigt att nå ut men också kostsamt och troligen mödosamt innan det ger resultat?

Re: Tips och erfarenheter av plats och synbarhet på nätet..

Posted: Wed Sep 19, 2012 3:02 am
by Davideri
Testa att marknadsföra dig mot bloggar.

Du vet säkert vilket målgrupp och segment du säljer mot. Leta sedan upp bloggar och fråga om de vill kanske testa och skriva om dina produkter.

Det är alltid ett sätt. Och du får in länkar samtidigt.