Page 1 of 1

Hur funkar länkningen?

Posted: Sun Aug 28, 2011 5:23 pm
by monostump
Hur ska länkningen funka gällande t.ex tillverkare???

Under bannerfunktionen så kan man lägga in tillverkare samt bilder för respektive.
Men hur ska själva länken funka???

Samlingssida på tillverkarens alla produkter eller vill bara peka till en produkt i det hela?

Re: Hur funkar länkningen?

Posted: Sun Aug 28, 2011 10:07 pm
by incan
Den går till "Tillverkare" och tex "Apple". Det visas en lista på de produkter som är kopplade till tillverkaren.
Pekningen är tex (dindomän.se)/index.php?route=product/manufacturer/product&manufacturer_id=8

PS. Det finns länk i "footern" under övrigt som heter "Tillverkare", klickar du på den ser du en lista över alla tillverkare. När du sedan klickar på en tillverkares namn så får du upp alla produkter som är kopplade till den tillverkaren.