Post by thbr02 » Tue Aug 14, 2018 3:01 am

Jag har uppdaterat från 2.1.0.2 till 3.0.2.0 och har problem att få svenska språket att fungera i webshoppens framsida. Översätter gör jag själv och har kopierat mappen för engelska språket och döpt om den.

Vad ska mappen för det svenska språket heta? De alternativ jag hittat är se-se eller sv-se.
Hur ska variabeln $_['code'] under //Locale i filen sv-se.php se ut? Kan detta stämma: $_['code'] = 'sv';

Active Member

Posts

Joined
Wed Jun 22, 2011 10:30 pm
Location - Sweden
Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest