Page 1 of 1

Hur ändrar man språk 2.3.0.2 ?

Posted: Tue Nov 22, 2016 2:07 pm
by jokernippe
Hej,

Jag har försökt få in Språk packet till Opencart 2.3.0.2 men när jag har laddat ner den via FTP så hittar jag den inte via admin sidan, bara en-gb mapp....


Vad skall man göra?


Tack!

Re: Hur ändrar man språk 2.3.0.2 ?

Posted: Tue Nov 22, 2016 5:47 pm
by JockePocke
Hej!

Du måste ha skapa en mapp som heter "sv-se"

För svenska i admin: admin/language/sv-se
För svenska i frontend: catalog/language/sv-se

Dit laddar du upp dina språkfiler