Post by opencart-solutions » Fri Jan 19, 2018 2:02 am

EN:
The In Stock Only module is a simple module that gives you the option to display only products on stock when you print out the product. You have the ability to disable the module and set label language for each language.

Added option
- search
- Categories
- Manufacturers
- special products

The module has been tested on the default template Opencart.
If you modify the module on your template, please contact me on the email below.

Translation
ENG, SK


SK:
Modul In Stock Only je jednoduchý modul vďaka ktorému Vám pri výpise produktov pribudne možnosť zobraziť iba produkty skladom. Máte možnosť modul vypnúť a nastaviť text labelu pre jednotlivý jazyk.

Možnosť pridaná
- vyhľadávanie
- katégorie
- výrobcovia
- špeciálne produkty / akciové produkty

Modul bol testovaný na základnej šablóne Opencart.
V prípade prispôsobenia modulu na Vašu šablónu ma kontaktujte na nižšie uvedenom emaili.

Preklad:
ENG, SK


Image

Opencart Solutions | opencart-solutions.com


New member

Posts

Joined
Fri Jan 19, 2018 1:55 am
Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 7 guests