Post by blackdesign » Fri Dec 11, 2015 6:20 pm

Maybe the Author can place the trasnlated language file to extension for Turkish Users..

Here is the language file (export_import.php)

Upload to \admin\language\turkish\tool\

you create export_import.php file in to admin\language\turkish\tool by yourself.
<?php

// Heading
$_['heading_title'] = 'Export / Import';

// Text
$_['text_success'] = 'Başarılı: Verileriniz başarılı bir şekilde import edildi!';
$_['text_success_settings'] = 'Başarılı: Export/Import aracının ayarlarını değiştirdiniz!';
$_['text_export_type_category'] = 'Kategoriler (Kategori verileri ve Filtreler dahil)';
$_['text_export_type_category_old'] = 'Kategoriler';
$_['text_export_type_product'] = 'Ürünler (Ürün Verileri, Seçenekler, Kampanyalar, İndirimler, Puanlar, Özellikler ve Filtreler dahil edilir)';
$_['text_export_type_product_old'] = 'Ürünler (Ürün Verileri, Seçenekler, Kampanyalar, İndirimler, Puanlar ve Özellikler)';
$_['text_export_type_option'] = 'Opsiyon Tanımlamaları';
$_['text_export_type_attribute'] = 'Özellik Tanımlamaları';
$_['text_export_type_filter'] = 'Filtre Tanımlamaları';
$_['text_yes'] = 'Evet';
$_['text_no'] = 'Hayır';
$_['text_nochange'] = 'Hiçbir sunucu verisi değiştirilmedi.';
$_['text_log_details'] = 'Daha fazla detay için \'Sistem > Hata Günlükleri\' dosyasına bakınız.';
$_['text_log_details_2_0_x'] = 'Daha fazla detay için \'Araçlar > Hata Günlükleri\' dosyasına bakınız.';
$_['text_log_details_2_1_x'] = 'Daha fazla detay için \'Sistem > Araçlar > Hata Günlükleri\' dosyasına bakınız.';
$_['text_loading_notifications'] = 'Mesajlar alınıyor';
$_['text_retry'] = 'Tekrar Dene';

// Entry
$_['entry_import'] = 'XLS, XLSX veya ODS olarak ayrı excel sheetlerinde import edin (indirin)';
$_['entry_export'] = 'Ayrı Excel Sheetlerindeki verilerinizi sunucuya export edin (yükleyin)';
$_['entry_export_type'] = 'Yüklemek istediğiniz verileri seçin:';
$_['entry_range_type'] = 'Yüklemek istediğiniz veri aralığını seçiniz:';
$_['entry_start_id'] = 'Başlangıç ID:';
$_['entry_start_index'] = 'Yığın Başına Sayaç:';
$_['entry_end_id'] = 'SON ID:';
$_['entry_end_index'] = 'Yığın Numarası:';
$_['entry_incremental'] = 'Artan IMPORT (yüklemeyi) kullan';
$_['entry_upload'] = 'Yüklenecek olan Dosya:';
$_['entry_settings_use_option_id'] = '\'ProductOption\' ve \'ProductOptionValues\' excel sheetlerinde, <em>option name</em> yerine, <em>option_id</em> değerini kullan.';
$_['entry_settings_use_option_value_id'] = '\'ProductOptionValues\' excel sheetinde, <em>option_value name</em> yerine; <em>option_value_id</em> değerini kullan.';
$_['entry_settings_use_attribute_group_id'] = '\'ProductAttributes\' excel sheetinde, <em>attribute_group name</em> yerine <em>attribute_group_id</em> değerini kullan.';
$_['entry_settings_use_attribute_id'] = '\'ProductAttributes\' excel sheetinde, <em>attribute name</em> yerine <em>attribute_id</em> değerini kullan.';
$_['entry_settings_use_filter_group_id'] = '\'ProductFilters\' ve \'CategoryFilters\' excel sheetlerinde, <em>filter_group name</em> yerine <em>filter_group_id</em> değerini kullan.';
$_['entry_settings_use_filter_id'] = '\'ProductFilters\' ve \'CategoryFilters\' excel sheetlerinde, <em>filter name</em> yerine <em>filter_id</em> değerini kullan';
$_['entry_settings_use_export_cache'] = 'Büyük dosyalarınızı, phpTemp Cache kullanarak export (İndirme) yapın. (Biraz daha yavaş çalışır.)';
$_['entry_settings_use_import_cache'] = 'Büyük dosyalarınızı, phpTemp Cache kullanarak Import (Yükleme) (Biraz daha yavaş çalışır.)';

// Error
$_['error_permission'] = 'Uyarı: Export/Import aracını değiştirmek için izniniz yok!';
$_['error_upload'] = 'Yüklenen Excel tablosunda doğrulama hataları bulunuyor!';
$_['error_categories_header'] = 'Export/Import: Category çalışma sayfasında geçersiz başlık algılandı';
$_['error_category_filters_header'] = 'Export/Import: CategoryFilters çalışma sayfasında geçersiz başlık algılandı';
$_['error_products_header'] = 'Export/Import: Products çalışma sayfasında geçersiz başlık algılandı';
$_['error_additional_images_header'] = 'Export/Import: AdditionalImages çalışma sayfasında geçersiz başlık algılandı';
$_['error_specials_header'] = 'Export/Import: Specials çalışma sayfasında geçersiz başlık algılandı';
$_['error_discounts_header'] = 'Export/Import: Discounts çalışma sayfasında geçersiz başlık algılandı';
$_['error_rewards_header'] = 'Export/Import: Rewards çalışma sayfasında geçersiz başlık algılandı';
$_['error_product_options_header'] = 'Export/Import: ProductOptions çalışma sayfasında geçersiz başlık algılandı';
$_['error_product_option_values_header'] = 'Export/Import: ProductOptionValues çalışma sayfasında geçersiz başlık algılandı';
$_['error_options_header'] = 'Export/Import: Option çalışma sayfasında geçersiz başlık algılandı';
$_['error_option_values_header'] = 'Export/Import: OptionValues çalışma sayfasında geçersiz başlık algılandı';
$_['error_attribute_groups_header'] = 'Export/Import: AttributeGroups çalışma sayfasında geçersiz başlık algılandı';
$_['error_attributes_header'] = 'Export/Import: Attributes çalışma sayfasında geçersiz başlık algılandı';
$_['error_filter_groups_header'] = 'Export/Import: FilterGroups çalışma sayfasında geçersiz başlık algılandı';
$_['error_filters_header'] = 'Export/Import: Filters çalışma sayfasında geçersiz başlık algılandı';
$_['error_product_options'] = 'Export/Import: Products çalışma sayfası eksik veya ProductOptions çalışma sayfasının önünde sıralanmamış';
$_['error_product_option_values'] = 'Export/Import: Products çalışma sayfası eksik veya ProductOptionValues çalışma sayfasının önünde sıralanmamış';
$_['error_product_option_values_2'] = 'Export/Import: ProductOptions çalışma sayfası eksik veya ProductOptionValues çalışma sayfasının önünde sıralanmamış';
$_['error_product_option_values_3'] = 'Export/Import: ProductOptionValues çalışma sayfası, ProductOptions çalışma sayfasından sonra sıralanması gerekiyor';
$_['error_additional_images'] = 'Export/Import: Products çalışma sayfası eksik veya AdditionalImages çalışma sayfasından önce sıralanmamış';
$_['error_specials'] = 'Export/Import: Products çalışma sayfası eksik veya Specials çalışma sayfasından önce sıralanmamış';
$_['error_discounts'] = 'Export/Import: Products çalışma sayfası eksik veya Discounts çalışma sayfasından önce sıralanmamış';
$_['error_rewards'] = 'Export/Import: Products çalışma sayfası eksik veya Rewards çalışma sayfasından önce sıralanmamış';
$_['error_product_attributes'] = 'Export/Import: Products çalışma sayfası eksik veya ProductAttributes çalışma sayfasından önce sıralanmamış';
$_['error_attributes'] = 'Export/Import: AttributeGroups çalışma sayfası eksik veya Attributes çalışma sayfasından önce sıralanmamış';
$_['error_attributes_2'] = 'Export/Import: Attributes çalışma sayfası eksik veya AttributeGroups çalışma sayfasından önce sıralanmamış';
$_['error_category_filters'] = 'Export/Import: Categories çalışma sayfası eksik veya CategoryFilters çalışma sayfasından önce sıralanmamış';
$_['error_product_filters'] = 'Export/Import: Products çalışma sayfası eksik veya ProductFilters çalışma sayfasından önce sıralanmamış';
$_['error_filters'] = 'Export/Import: FilterGroups çalışma sayfası eksik veya Filters çalışma sayfasından önce sıralanmamış';
$_['error_filters_2'] = 'Export/Import: Filters çalışma sayfası, FilterGroups çalışma sayfasından sonra sırlanamalı';
$_['error_option_values'] = 'Export/Import: Options çalışma sayfası eksik veya OptionValues çalışma sayfasından önce sıralanmamış';
$_['error_option_values_2'] = 'Export/Import: OptionValues çalışma sayfası, Options çalışma sayfasından sonra sıralanmalı';
$_['error_post_max_size'] = 'Dosya boyutu %1 dan fazla. (PHP ayarlarınızda \'post_max_size\') komutunu kontrol ediniz.';
$_['error_upload_max_filesize'] = 'Dosya boyutu %1 dan fazla (PHP ayarlarınızda \'upload_max_filesize\' komutunu kontrol ediniz.)';
$_['error_select_file'] = '\'Import\'a basmadan önce, lütfen bir dosya seçiniz.';
$_['error_id_no_data'] = 'Girilen BAŞLANGIÇ-ID ve SON-ID arasında hiçbir veri yok.';
$_['error_page_no_data'] = 'Daha fazla veri yok.';
$_['error_param_not_number'] = 'Veri aralığı içindeki değerler TAMSAYI olmalıdır.';
$_['error_upload_name'] = 'Yükleme için dosya adı eksik';
$_['error_upload_ext'] = 'Yüklenen dosya, \'.xls\', \'.xlsx\' veya \'.ods\' uzantılı değil, yüklemeye çalıştığınız bir elektronik tablo olmayabilir';
$_['error_notifications'] = 'MHCCORP.COM dan mesajlar yüklenemedi.';
$_['error_no_news'] = 'Mesaj Yok';
$_['error_batch_number'] = 'YIĞIN NUMARASI sıfırdan büyük olmalıdır';
$_['error_min_item_id'] = 'BAŞLANGIÇ ID sıfırdan büyük olmalıdır';
$_['error_option_name'] = 'Option \'%1\' birden çok tanımlı!<br />';
$_['error_option_name'] .= 'Ayarlar TAB ından aşağıdakileri lütfen aktif edin:<br />';
$_['error_option_name'] .= "\'ProductOption\' ve \'ProductOptionValues\' excel sheetlerinde, <em>option name</em> yerine, <em>option_id</em> değerini kullan.";
$_['error_option_value_name'] = 'Option value \'%1\' tercihe göre birden çok tanımlı!<br />';
$_['error_option_value_name'] .= 'Ayarlar TAB ından aşağıdakileri lütfen aktif edin:<br />';
$_['error_option_value_name'] .= "'\'ProductOptionValues\' excel sheetinde, <em>option_value name</em> yerine; <em>option_value_id</em> değerini kullan.'";
$_['error_attribute_group_name'] = 'AttributeGroup \'%1\' birden çok tanımlı!<br />';
$_['error_attribute_group_name'] .= 'Ayarlar TAB ından aşağıdakileri lütfen aktif edin:<br />';
$_['error_attribute_group_name'] .= "'ProductAttributes' çalışma sayfasında <em>attribute_group name</em> yerine <em>attribute_group_id</em> kullan.";
$_['error_attribute_name'] = 'Attribute \'%1\' attribute group içinde birden çok tanımlı!<br />';
$_['error_attribute_name'] .= 'Ayarlar TAB ından aşağıdakileri lütfen aktif edin:<br />';
$_['error_attribute_name'] .= "'\'ProductAttributes\' excel sheetinde, <em>attribute name</em> yerine <em>attribute_id</em> değerini kullan.'";
$_['error_filter_group_name'] = 'FilterGroup \'%1\' birden çok tanımlı!<br />';
$_['error_filter_group_name'] .= 'Ayarlar TAB ından aşağıdakileri lütfen aktif edin:<br />';
$_['error_filter_group_name'] .= "'\'ProductFilters\' excel sheetinde, <em>filter_group name</em> yerine <em>filter_group_id</em> değerini kullan.'";
$_['error_filter_name'] = 'Filter \'%1\' filter group ta birden çok tanımlı!<br />';
$_['error_filter_name'] .= 'Ayarlar TAB ından aşağıdakileri lütfen aktif edin:<br />';
$_['error_filter_name'] .= "'\'ProductFilters\' excel sheetinde, <em>filter name</em> yerine <em>filter_id</em> değerini kullan'";

$_['error_missing_customer_group'] = 'Export/Import: \'%1\'! çalışma sayfalarında customer_groups bulunamadı';
$_['error_invalid_customer_group'] = 'Export/Import: \'%1\;! çalışma sayfalarında tanımsız customer_group \'%2\' kullanılmış';
$_['error_missing_product_id'] = 'Export/Import: \'%1\'! çalışma sayfalarında product_ids bulunamadı';
$_['error_missing_option_id'] = 'Export/Import: \'%1\'! çalışma sayfalarında option_ids bulunamadı';
$_['error_invalid_option_id'] = 'Export/Import: \'%1\'! çalışma sayfalarında tanımısz option_id \'%2\' kullanılmış';
$_['error_missing_option_name'] = 'Export/Import: \'%1\'! çalışma sayfalarında option_names bulunamadı';
$_['error_invalid_product_id_option_id'] = 'Export/Import: \'%4\' çalışma sayfasında product_id \'%2\' için Option_id \'%3\' tanımlanmamış, ancak \'%1\'! de kullanılmış';
$_['error_missing_option_value_id'] = 'Export/Import: \'%1\'! çalışma sayfalarında option_value_ids bulunamadı';
$_['error_invalid_option_id_option_value_id'] = 'Export/Import: \'%1\'! çalışma sayfasında option_id \'%2\' için tanımsız Undefined option_value_id \'%3\' kullanılmış';
$_['error_missing_option_value_name'] = 'Export/Import: \'%1\'! çalışma sayfalarında option_value_names bulunamadı';
$_['error_invalid_option_id_option_value_name'] = 'Export/Import: \'%1\'! çalışma sayfasında, optiion_id \'%2\' için tanımsız option_value_name \'%3\' kullanılmış';
$_['error_invalid_option_name'] = 'Export/Import: \'%1\'! çalışma sayfasında tanımsız option_name \'%2\' kullanılmış';
$_['error_invalid_product_id_option_name'] = 'Export/Import: \'%4\' çalışma sayfasında product_id \'%2\' için Option_name \'%3\' tanımlanmamış, ancak \'%1\'! de kullanılmış';
$_['error_invalid_option_name_option_value_id'] = 'Export/Import: \'%1\'! çalışma sayfasında option_name \'%2\' için option_value_id \'%3\' tanımlanmamış';
$_['error_invalid_option_name_option_value_name'] = 'Export/Import: \'%1\'! çalışma sayfasında option_name \'%2\' için option_value_name \'%3\' tanımlanmamış';
$_['error_missing_attribute_group_id'] = 'Export/Import: \'%1\'! çalışma sayfasında attribute_group_ids çalışma sayfası eksik';
$_['error_invalid_attribute_group_id'] = 'Export/Import: \'%1\'! çalışma sayfasında attribute_group_id \'%2\' tanımsız';
$_['error_missing_attribute_group_name'] = 'Export/Import: \'%1\'! çalışma sayfasında attribute_group_names tanımsız';
$_['error_missing_attribute_id'] = 'Export/Import: \'%1\'! çalışma sayfasında attribute_ids çalışma sayfası eksik';
$_['error_invalid_attribute_group_id_attribute_id'] = 'Export/Import: \'%1\'! çalışma sayfasında attribute_group_id \'%2\' için attribute_id \'%3\' tanımsız';
$_['error_missing_attribute_name'] = 'Export/Import: \'%1\'! çalışma sayfasında attribute_names çalışma sayfası eksik';
$_['error_invalid_attribute_group_id_attribute_name'] = 'Export/Import: \'%1\'! çalışma sayfasında optiion_id \'%2\' için attribute_name \'%3\' tanımsız';
$_['error_invalid_attribute_group_name'] = 'Export/Import: \'%1\'! çalışma sayfasında attribute_group_name \'%2\' tanımsız';
$_['error_invalid_attribute_group_name_attribute_id'] = 'Export/Import: \'%1\'! çalışma sayfasında attribute_group_name \'%2\' için attribute_id \'%3\' tanımsız';
$_['error_invalid_attribute_group_name_attribute_name'] = 'Export/Import: \'%1\'! çalışma sayfasında attribute_group_name \'%2\' için attribute_name \'%3\' tanımsız';
$_['error_missing_filter_group_id'] = 'Export/Import: \'%1\'! çalışma sayfasında filter_group_ids çalışma sayfası eksik';
$_['error_invalid_filter_group_id'] = 'Export/Import: \'%1\'! çalışma sayfasında filter_group_id \'%2\' tanımsız';
$_['error_missing_filter_group_name'] = 'Export/Import: \'%1\'! çalışma sayfasında filter_group_names çalışma sayfası eksik';
$_['error_missing_filter_id'] = 'Export/Import: \'%1\'! çalışma sayfasında filter_ids çalışma sayfası eksik';
$_['error_invalid_filter_group_id_filter_id'] = 'Export/Import: \'%1\'! çalışma sayfasında filter_group_id \'%2\' için filter_id \'%3\' tanımsız';
$_['error_missing_filter_name'] = 'Export/Import: \'%1\'! çalışma sayfasında filter_names çalışma sayfası eksik';
$_['error_invalid_filter_group_id_filter_name'] = 'Export/Import: \'%1\'! çalışma sayfasında optiion_id \'%2\' için filter_name \'%3\' tanımsız';
$_['error_invalid_filter_group_name'] = 'Export/Import: \'%1\'! çalışma sayfasında filter_group_name \'%2\' tanımsız';
$_['error_invalid_filter_group_name_filter_id'] = 'Export/Import: \'%1\'! çalışma sayfasında filter_group_name \'%2\' için filter_id \'%3\' tanımsız';
$_['error_invalid_filter_group_name_filter_name'] = 'Export/Import: \'%1\'! çalışma sayfasında filter_group_name \'%2\' için filter_name \'%3\' tanımsız';
$_['error_invalid_product_id'] = 'Export/Import: \'%1\'! çalışma sayfasında product_id \'%2\' geçersiz';
$_['error_duplicate_product_id'] = 'Export/Import: \'%1\'! çalışma sayfasında mükerrer product_id \'%2\' kullanılmış';
$_['error_unlisted_product_id'] = 'Export/Import: \'%1\' Çalışma sayfası product_id \'%2\' kullanamaz, \'Products\'! çalışma sayfasında listelenmemiş';
$_['error_filter_not_supported'] = 'Export/Import: Filtreler kullandığınız OpenCart versiyonu ile destekli değil!';

// Tabs
$_['tab_import'] = 'Import';
$_['tab_export'] = 'Export';
$_['tab_settings'] = 'Ayarlar';

// Button labels
$_['button_import'] = 'Import';
$_['button_export'] = 'Export';
$_['button_settings'] = 'Ayarları Güncelle';
$_['button_export_id'] = 'ID ye göre sırala';
$_['button_export_page'] = 'YIĞIN numarasına göre sırala';

// Help
$_['help_range_type'] = '(Opsiyonel, İhtiyacınız yoksa boş bırakın)';
$_['help_incremental_yes'] = '(Güncelle ve/veya Ekle)';
$_['help_incremental_no'] = '(IMPORT yapmadan önce eski verilerin tamamını sil)';
$_['help_import'] = 'Çalışma kitarpları içerisinde categories, products, attribute definitions, option definitions, veya filter definitions çalışma sayfaları bulunmalıdır.';
$_['help_import_old'] = 'Çalışma kitapları categories, products, attribute definitions, veya option definitions çalışma sayfaları bulunmalıdır.';
$_['help_format'] = 'Çalışma sayfalarının nasıl görüneceğini öğrenmeniz için, sunucunuzdan deneme amaçlı bir Excel Çalışma Kitabı indirin';
?>
BURADAN da ayrıca indirip kurabilirsiniz)

Newbie

Posts

Joined
Sat Feb 21, 2015 11:22 pm
Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 6 guests