Page 1 of 1

Product filter werkt niet. Waar zit de fout?

Posted: Wed Jun 24, 2015 11:43 pm
by Opencartleerling
Ik ben bezig met het toevoegen van productfilters op mijn website.
Ik heb een tweede opencart shop om te experimenteren met extensies etc en hier werken product filters wel gewoon.

Mijn oc versie is 2.0.2.0
Mijn vraag is, waar zou de fout kunnen zitten?

Hoe ik de productfilters toevoeg..

Code: Select all

Module filters installeren

Deze stond al in het download pakket
In back-end > extensies > modules. Klik installeren bij Filter

Filters aanmaken 
In back-end >catalogus>filters

Klik op + toevoegen
Filtergroep naam aanmaken, bijvoorbeeld “Ringmaat”
Filternamen toevoegen, bijvoorbeeld Ringmaat 16, Ringmaat 17 etc.

Filters actief maken in categorieën
Catalogus>categorieën klik op wijzigen bij een categorie 
Klik op de tab “Gegevens” en voeg hier filters toe.

Producten toevoegen aan filters
Catalogus>producten klik op wijzigen bij een product
Klik op de tab “Links” en voeg hier filters toe

Filter toevoegen aan design
Configuratie>design>layouts
Klik op de layout die je wil wijzigen, bijvoorbeeld “Category”
Klik rechtsonder op de + om een module toe te voegen aan de category pagina’s
Selecteer de module filter, selecteer een positie, bijvoorbeeld column links en kies de sorteervolgorde, bijvoorbeeld 3
Dit werkt dus gewoon op mijn test opencart shop, maar niet in mijn echte shop en ik kan de fout niet achterhalen. Mogelijk botst het met een andere extensie? Maar dan heb ik nog geen idee in welk bestand ik zou moeten zoeken. Alle hulp is welkom, ik kom er echt niet meer uit :-\

Re: Product filter werkt niet. Waar zit de fout?

Posted: Thu Jun 25, 2015 3:07 am
by i2Paq
Dus je test-shop = niet gelijk aan je live shop?

Re: Product filter werkt niet. Waar zit de fout?

Posted: Thu Jun 25, 2015 4:33 am
by Opencartleerling
i2Paq wrote:Dus je test-shop = niet gelijk aan je live shop?
Correct, die test shop heb ik gisteren pas gemaakt. Mijn webshop is momenteel vrij leeg, het is tot nu toe vooral extensies/modules installeren en zorgen dat de site aan de wet voldoet. Er komen duizenden artikelen op, dus deze filters gaan erg belangrijk worden voor mij.

Wat ik ook heb gedaan is het sorteren op aangepast door onzinnige sorteeropties te verwijderen.
Daarnaast heb ik het verfijnd zoeken op de category pagina's verstopt in de code, maar ook met de orginele versie is er geen filter zichtbaar. Ik vermeld deze dingen toch maar even omdat er mogelijk een verband in.

Dit is overigens mij filter.php
Dit is allemaal nog vrij nieuw voor mij, dus mogelijk zie ik iets stoms over het hoofd.

Code: Select all

<?php
class ControllerCatalogFilter extends Controller {
	private $error = array();

	public function index() {
		$this->load->language('catalog/filter');

		$this->document->setTitle($this->language->get('heading_title'));

		$this->load->model('catalog/filter');

		$this->getList();
	}

	public function add() {
		$this->load->language('catalog/filter');

		$this->document->setTitle($this->language->get('heading_title'));

		$this->load->model('catalog/filter');

		if (($this->request->server['REQUEST_METHOD'] == 'POST') && $this->validateForm()) {
			$this->model_catalog_filter->addFilter($this->request->post);

			$this->session->data['success'] = $this->language->get('text_success');

			$url = '';

			if (isset($this->request->get['sort'])) {
				$url .= '&sort=' . $this->request->get['sort'];
			}

			if (isset($this->request->get['order'])) {
				$url .= '&order=' . $this->request->get['order'];
			}

			if (isset($this->request->get['page'])) {
				$url .= '&page=' . $this->request->get['page'];
			}

			$this->response->redirect($this->url->link('catalog/filter', 'token=' . $this->session->data['token'] . $url, 'SSL'));
		}

		$this->getForm();
	}

	public function edit() {
		$this->load->language('catalog/filter');

		$this->document->setTitle($this->language->get('heading_title'));

		$this->load->model('catalog/filter');

		if (($this->request->server['REQUEST_METHOD'] == 'POST') && $this->validateForm()) {
			$this->model_catalog_filter->editFilter($this->request->get['filter_group_id'], $this->request->post);

			$this->session->data['success'] = $this->language->get('text_success');

			$url = '';

			if (isset($this->request->get['sort'])) {
				$url .= '&sort=' . $this->request->get['sort'];
			}

			if (isset($this->request->get['order'])) {
				$url .= '&order=' . $this->request->get['order'];
			}

			if (isset($this->request->get['page'])) {
				$url .= '&page=' . $this->request->get['page'];
			}

			$this->response->redirect($this->url->link('catalog/filter', 'token=' . $this->session->data['token'] . $url, 'SSL'));
		}

		$this->getForm();
	}

	public function delete() {
		$this->load->language('catalog/filter');

		$this->document->setTitle($this->language->get('heading_title'));

		$this->load->model('catalog/filter');

		if (isset($this->request->post['selected']) && $this->validateDelete()) {
			foreach ($this->request->post['selected'] as $filter_group_id) {
				$this->model_catalog_filter->deleteFilter($filter_group_id);
			}

			$this->session->data['success'] = $this->language->get('text_success');

			$url = '';

			if (isset($this->request->get['sort'])) {
				$url .= '&sort=' . $this->request->get['sort'];
			}

			if (isset($this->request->get['order'])) {
				$url .= '&order=' . $this->request->get['order'];
			}

			if (isset($this->request->get['page'])) {
				$url .= '&page=' . $this->request->get['page'];
			}

			$this->response->redirect($this->url->link('catalog/filter', 'token=' . $this->session->data['token'] . $url, 'SSL'));
		}

		$this->getList();
	}

	protected function getList() {
		if (isset($this->request->get['sort'])) {
			$sort = $this->request->get['sort'];
		} else {
			$sort = 'fgd.name';
		}

		if (isset($this->request->get['order'])) {
			$order = $this->request->get['order'];
		} else {
			$order = 'ASC';
		}

		if (isset($this->request->get['page'])) {
			$page = $this->request->get['page'];
		} else {
			$page = 1;
		}

		$url = '';

		if (isset($this->request->get['sort'])) {
			$url .= '&sort=' . $this->request->get['sort'];
		}

		if (isset($this->request->get['order'])) {
			$url .= '&order=' . $this->request->get['order'];
		}

		if (isset($this->request->get['page'])) {
			$url .= '&page=' . $this->request->get['page'];
		}

		$data['breadcrumbs'] = array();

		$data['breadcrumbs'][] = array(
			'text' => $this->language->get('text_home'),
			'href' => $this->url->link('common/dashboard', 'token=' . $this->session->data['token'], 'SSL')
		);

		$data['breadcrumbs'][] = array(
			'text' => $this->language->get('heading_title'),
			'href' => $this->url->link('catalog/filter', 'token=' . $this->session->data['token'] . $url, 'SSL')
		);

		$data['add'] = $this->url->link('catalog/filter/add', 'token=' . $this->session->data['token'] . $url, 'SSL');
		$data['delete'] = $this->url->link('catalog/filter/delete', 'token=' . $this->session->data['token'] . $url, 'SSL');

		$data['filters'] = array();

		$filter_data = array(
			'sort' => $sort,
			'order' => $order,
			'start' => ($page - 1) * $this->config->get('config_limit_admin'),
			'limit' => $this->config->get('config_limit_admin')
		);

		$filter_total = $this->model_catalog_filter->getTotalFilterGroups();

		$results = $this->model_catalog_filter->getFilterGroups($filter_data);

		foreach ($results as $result) {
			$data['filters'][] = array(
				'filter_group_id' => $result['filter_group_id'],
				'name'      => $result['name'],
				'sort_order'   => $result['sort_order'],
				'edit'      => $this->url->link('catalog/filter/edit', 'token=' . $this->session->data['token'] . '&filter_group_id=' . $result['filter_group_id'] . $url, 'SSL')
			);
		}

		$data['heading_title'] = $this->language->get('heading_title');

		$data['text_list'] = $this->language->get('text_list');
		$data['text_no_results'] = $this->language->get('text_no_results');
		$data['text_confirm'] = $this->language->get('text_confirm');

		$data['column_group'] = $this->language->get('column_group');
		$data['column_sort_order'] = $this->language->get('column_sort_order');
		$data['column_action'] = $this->language->get('column_action');

		$data['button_add'] = $this->language->get('button_add');
		$data['button_edit'] = $this->language->get('button_edit');
		$data['button_delete'] = $this->language->get('button_delete');

		if (isset($this->error['warning'])) {
			$data['error_warning'] = $this->error['warning'];
		} else {
			$data['error_warning'] = '';
		}

		if (isset($this->session->data['success'])) {
			$data['success'] = $this->session->data['success'];

			unset($this->session->data['success']);
		} else {
			$data['success'] = '';
		}

		if (isset($this->request->post['selected'])) {
			$data['selected'] = (array)$this->request->post['selected'];
		} else {
			$data['selected'] = array();
		}

		$url = '';

		if ($order == 'ASC') {
			$url .= '&order=DESC';
		} else {
			$url .= '&order=ASC';
		}

		if (isset($this->request->get['page'])) {
			$url .= '&page=' . $this->request->get['page'];
		}

		$data['sort_name'] = $this->url->link('catalog/filter', 'token=' . $this->session->data['token'] . '&sort=fgd.name' . $url, 'SSL');
		$data['sort_sort_order'] = $this->url->link('catalog/filter', 'token=' . $this->session->data['token'] . '&sort=fg.sort_order' . $url, 'SSL');

		$url = '';

		if (isset($this->request->get['sort'])) {
			$url .= '&sort=' . $this->request->get['sort'];
		}

		if (isset($this->request->get['order'])) {
			$url .= '&order=' . $this->request->get['order'];
		}

		$pagination = new Pagination();
		$pagination->total = $filter_total;
		$pagination->page = $page;
		$pagination->limit = $this->config->get('config_limit_admin');
		$pagination->url = $this->url->link('catalog/filter', 'token=' . $this->session->data['token'] . $url . '&page={page}', 'SSL');

		$data['pagination'] = $pagination->render();

		$data['results'] = sprintf($this->language->get('text_pagination'), ($filter_total) ? (($page - 1) * $this->config->get('config_limit_admin')) + 1 : 0, ((($page - 1) * $this->config->get('config_limit_admin')) > ($filter_total - $this->config->get('config_limit_admin'))) ? $filter_total : ((($page - 1) * $this->config->get('config_limit_admin')) + $this->config->get('config_limit_admin')), $filter_total, ceil($filter_total / $this->config->get('config_limit_admin')));

		$data['sort'] = $sort;
		$data['order'] = $order;

		$data['header'] = $this->load->controller('common/header');
		$data['column_left'] = $this->load->controller('common/column_left');
		$data['footer'] = $this->load->controller('common/footer');

		$this->response->setOutput($this->load->view('catalog/filter_list.tpl', $data));
	}

	protected function getForm() {
		$data['heading_title'] = $this->language->get('heading_title');

		$data['text_form'] = !isset($this->request->get['filter_id']) ? $this->language->get('text_add') : $this->language->get('text_edit');

		$data['entry_group'] = $this->language->get('entry_group');
		$data['entry_name'] = $this->language->get('entry_name');
		$data['entry_sort_order'] = $this->language->get('entry_sort_order');

		$data['button_save'] = $this->language->get('button_save');
		$data['button_cancel'] = $this->language->get('button_cancel');
		$data['button_filter_add'] = $this->language->get('button_filter_add');
		$data['button_remove'] = $this->language->get('button_remove');

		if (isset($this->error['warning'])) {
			$data['error_warning'] = $this->error['warning'];
		} else {
			$data['error_warning'] = '';
		}

		if (isset($this->error['group'])) {
			$data['error_group'] = $this->error['group'];
		} else {
			$data['error_group'] = array();
		}

		if (isset($this->error['filter'])) {
			$data['error_filter'] = $this->error['filter'];
		} else {
			$data['error_filter'] = array();
		}

		$url = '';

		if (isset($this->request->get['sort'])) {
			$url .= '&sort=' . $this->request->get['sort'];
		}

		if (isset($this->request->get['order'])) {
			$url .= '&order=' . $this->request->get['order'];
		}

		if (isset($this->request->get['page'])) {
			$url .= '&page=' . $this->request->get['page'];
		}

		$data['breadcrumbs'] = array();

		$data['breadcrumbs'][] = array(
			'text' => $this->language->get('text_home'),
			'href' => $this->url->link('common/dashboard', 'token=' . $this->session->data['token'], 'SSL')
		);

		$data['breadcrumbs'][] = array(
			'text' => $this->language->get('heading_title'),
			'href' => $this->url->link('catalog/filter', 'token=' . $this->session->data['token'] . $url, 'SSL')
		);

		if (!isset($this->request->get['filter_group_id'])) {
			$data['action'] = $this->url->link('catalog/filter/add', 'token=' . $this->session->data['token'] . $url, 'SSL');
		} else {
			$data['action'] = $this->url->link('catalog/filter/edit', 'token=' . $this->session->data['token'] . '&filter_group_id=' . $this->request->get['filter_group_id'] . $url, 'SSL');
		}

		$data['cancel'] = $this->url->link('catalog/filter', 'token=' . $this->session->data['token'] . $url, 'SSL');

		if (isset($this->request->get['filter_group_id']) && ($this->request->server['REQUEST_METHOD'] != 'POST')) {
			$filter_group_info = $this->model_catalog_filter->getFilterGroup($this->request->get['filter_group_id']);
		}

		$data['token'] = $this->session->data['token'];

		$this->load->model('localisation/language');

		$data['languages'] = $this->model_localisation_language->getLanguages();

		if (isset($this->request->post['filter_group_description'])) {
			$data['filter_group_description'] = $this->request->post['filter_group_description'];
		} elseif (isset($this->request->get['filter_group_id'])) {
			$data['filter_group_description'] = $this->model_catalog_filter->getFilterGroupDescriptions($this->request->get['filter_group_id']);
		} else {
			$data['filter_group_description'] = array();
		}

		if (isset($this->request->post['sort_order'])) {
			$data['sort_order'] = $this->request->post['sort_order'];
		} elseif (!empty($filter_group_info)) {
			$data['sort_order'] = $filter_group_info['sort_order'];
		} else {
			$data['sort_order'] = '';
		}

		if (isset($this->request->post['filter'])) {
			$data['filters'] = $this->request->post['filter'];
		} elseif (isset($this->request->get['filter_group_id'])) {
			$data['filters'] = $this->model_catalog_filter->getFilterDescriptions($this->request->get['filter_group_id']);
		} else {
			$data['filters'] = array();
		}

		$data['header'] = $this->load->controller('common/header');
		$data['column_left'] = $this->load->controller('common/column_left');
		$data['footer'] = $this->load->controller('common/footer');

		$this->response->setOutput($this->load->view('catalog/filter_form.tpl', $data));
	}

	protected function validateForm() {
		if (!$this->user->hasPermission('modify', 'catalog/filter')) {
			$this->error['warning'] = $this->language->get('error_permission');
		}

		foreach ($this->request->post['filter_group_description'] as $language_id => $value) {
			if ((utf8_strlen($value['name']) < 1) || (utf8_strlen($value['name']) > 64)) {
				$this->error['group'][$language_id] = $this->language->get('error_group');
			}
		}

		if (isset($this->request->post['filter'])) {
			foreach ($this->request->post['filter'] as $filter_id => $filter) {
				foreach ($filter['filter_description'] as $language_id => $filter_description) {
					if ((utf8_strlen($filter_description['name']) < 1) || (utf8_strlen($filter_description['name']) > 64)) {
						$this->error['filter'][$filter_id][$language_id] = $this->language->get('error_name');
					}
				}
			}
		}

		return !$this->error;
	}

	protected function validateDelete() {
		if (!$this->user->hasPermission('modify', 'catalog/filter')) {
			$this->error['warning'] = $this->language->get('error_permission');
		}

		return !$this->error;
	}

	public function autocomplete() {
		$json = array();

		if (isset($this->request->get['filter_name'])) {
			$this->load->model('catalog/filter');

			$filter_data = array(
				'filter_name' => $this->request->get['filter_name'],
				'start'    => 0,
				'limit'    => 15
			);

			$filters = $this->model_catalog_filter->getFilters($filter_data);

			foreach ($filters as $filter) {
				$json[] = array(
					'filter_id' => $filter['filter_id'],
					'name'   => strip_tags(html_entity_decode($filter['group'] . ' > ' . $filter['name'], ENT_QUOTES, 'UTF-8'))
				);
			}
		}

		$sort_order = array();

		foreach ($json as $key => $value) {
			$sort_order[$key] = $value['name'];
		}

		array_multisort($sort_order, SORT_ASC, $json);

		$this->response->addHeader('Content-Type: application/json');
		$this->response->setOutput(json_encode($json));
	}
}

Re: Product filter werkt niet. Waar zit de fout?

Posted: Sun Jun 28, 2015 8:53 pm
by Opencartleerling
Helaas heb ik de fout nog steeds niet kunnen vinden. Mischien kan iemand mij vertellen in welke richting of in welke bstanden ik moet zoeken?

Re: Product filter werkt niet. Waar zit de fout?

Posted: Mon Jun 29, 2015 2:29 pm
by i2Paq
Ik zou eerst mijn test-store gelijk trekken aan mijn live store.

OP het EN forum loopt wel een draadje over filters, even zoeken dus.

Re: Product filter werkt niet. Waar zit de fout?

Posted: Tue Jun 30, 2015 3:14 am
by Opencartleerling
Bedankt Norman, maar ik heb echt het hele forum zowat afgezocht, ik heb hier al erg veel uur in gestopt.
In de andere gevallen ging het vooral om mensen welke waren vergeten de filter te enabelen of toe te voegen aan het product of het design. Dit is bij mij het probleem niet.

De filters heb ik op de juiste manier aangemaakt. Vandaag ben ik erachter gekomen dat mijn test filter wel werkt in een andere categorie. Dat is mooi, maar uiterst vreemd. Dit terwijl de filters bij het product en in de categorie zelf op dezelfde manier zijn ingesteld...

EDIT

OPGELOST!

Wederom bleek het een doodeenvoudigfe en kleine aanpassing. Toen ik net gestart ben heb ik het design van de betreffende pagina aangepast omdat ik met een extensie aan het testen was. Niet weer teruggezet.. Wat een weggegooide tijd haha, maar toch ben ik heel erg blij dat het opgelost is! :D