Page 1 of 1

Mollie probleem

Posted: Mon Mar 19, 2018 8:09 pm
by pitcher
Als klanten op de site afrekenen (https://deonlinekaarsenwinkel.nl/) krijgen ze regelmatig te zien dat de betaling mislukt is terwijl hij wel goed doorgekomen is. Krijg hierdoor erg veel dubbele betalingen en vervallen betalingen binnen.
Betaalsysteem is mollie en die weten niet wat het kan zijn, maar denken dat er een vertraging ergens in de site zit.
Ik voeg mijn .htaccess toe want ik heb het idee dat daar iets niet klopt, graag advies.
Alvast bedankt,
Met vriendelijke groet,

Chris

RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTPS} off [OR]
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www\. [NC]
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^(?:www\.)?(.+)$ [NC]
RewriteRule ^ https://%1%{REQUEST_URI} [L,NE,R=301]

RewriteCond %{QUERY_STRING} ^route=common/home$
RewriteCond %{REQUEST_METHOD} !^POST$
RewriteRule ^index\.php$ http://%{HTTP_HOST}? [R=301,L]<ifModule mod_headers.c>
Header set Connection keep-alive
</ifModule>

# Compressing output
<IfModule mod_deflate.c>
AddOutputFilterByType DEFLATE text/html text/plain text/css application/json
AddOutputFilterByType DEFLATE application/javascript
AddOutputFilterByType DEFLATE text/xml application/xml text/x-component
AddOutputFilterByType DEFLATE application/xhtml+xml application/rss+xml application/atom+xml
AddOutputFilterByType DEFLATE image/x-icon image/svg+xml application/vnd.ms-fontobject application/x-font-ttf font/opentype
</Ifmodule>

# ETags Settings (for Cache purposes)
<ifModule mod_headers.c>
<FilesMatch \.(?i:jpeg|jpg|gif|png|css|js|xml)$>
FileETag MTime Size
</FilesMatch>

<FilesMatch \.(?i:php)$>
Header unset ETag
Header set Cache-Control "max-age=0, private, no-store, no-cache, must-revalidate"
Header set Pragma "no-cache"
FileETag None
</FilesMatch>
</ifModule>

# Expires Settings
<IfModule mod_expires.c>
ExpiresActive On
ExpiresDefault "access plus 1 month"

# Images
ExpiresByType image/gif "access plus 1 month"
ExpiresByType image/png "access plus 1 month"
ExpiresByType image/jpg "access plus 1 month"
ExpiresByType image/jpeg "access plus 1 month"
</IfModule>

# BEGIN Expire headers
<ifModule mod_expires.c>
ExpiresActive On
ExpiresDefault "access plus 5 seconds"
ExpiresByType image/x-icon "access plus 2592000 seconds"
ExpiresByType image/jpeg "access plus 2592000 seconds"
ExpiresByType image/png "access plus 2592000 seconds"
ExpiresByType image/gif "access plus 2592000 seconds"
ExpiresByType application/x-shockwave-flash "access plus 2592000 seconds"
ExpiresByType text/css "access plus 604800 seconds"
ExpiresByType text/javascript "access plus 216000 seconds"
ExpiresByType application/javascript "access plus 216000 seconds"
ExpiresByType application/x-javascript "access plus 216000 seconds"
ExpiresByType text/html "access plus 600 seconds"
ExpiresByType application/xhtml+xml "access plus 600 seconds"
</ifModule>
# END Expire headers

# BEGIN Cache-Control Headers
<ifModule mod_headers.c>
<filesMatch "\.(ico|jpe?g|png|gif|swf)$">
Header set Cache-Control "public"
</filesMatch>
<filesMatch "\.(css)$">
Header set Cache-Control "public"
</filesMatch>
<filesMatch "\.(js)$">
Header set Cache-Control "private"
</filesMatch>
<filesMatch "\.(x?html?|php)$">
Header set Cache-Control "private, must-revalidate"
</filesMatch>
</ifModule>
# END Cache-Control Headers

# Defining MIME types to ensure the web server actually knows about them.
<IfModule mod_mime.c>
AddType application/javascript js
AddType application/vnd.ms-fontobject eot
AddType application/x-font-ttf ttf ttc
AddType font/opentype otf
AddType application/x-font-woff woff
AddType image/svg+xml svg svgz
AddEncoding gzip svgz
</Ifmodule>

<FilesMatch "\.(xml|txt|css|js)$">
Header set Cache-Control "max-age=604800, public"
ExpiresDefault "access plus 1 week"
</FilesMatch>

#JPG JPEG PNG GIF SWF SVG - 1 MONTH
<FilesMatch "\.(jpg|jpeg|png|gif|swf|svg|JPG|JPEG|PNG|GIF|SWF|SVG)$">
Header set Cache-Control "max-age=2503000, public"
ExpiresDefault "access plus 1 month"
Header set Last-Modified "Wed, 05 Jun 2009 06:40:46 GMT"
</FilesMatch>

#OTF WOFF TTF ICO PDF FLV - 1 MONTH
<FilesMatch "\.(otf|ico|pdf|flv|woff|woff2|ttf)$">
Header set Cache-Control "max-age=2502000, public"
ExpiresDefault "access plus 1 month"
</FilesMatch>

<FilesMatch "\.(jpg|jpeg|png|gif|swf|svg|JPG|JPEG|PNG|GIF|SWF|SVG)$">
Header unset Cookie
Header unset Set-Cookie
</FilesMatch>

SetEnvIfNoCase User-Agent "^libwww-perl*" block_bad_bots
Deny from env=block_bad_bots# If your opencart installation does not run on the main web folder make sure you folder it does run in ie. / becomes /shop/


RewriteRule ^sitemap.xml$ index.php?route=extension/feed/uksb_sitemaps/all&store=0 [L]
RewriteRule ^sitemap_google.xml$ index.php?route=extension/feed/uksb_sitemaps/google&store=0 [L]
RewriteRule ^googlebase.xml$ index.php?route=extension/feed/google_base [L]
RewriteRule ^system/download/(.*) index.php?route=error/not_found [L]
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteCond %{REQUEST_URI} !.*\.(ico|gif|jpg|jpeg|png|js|css)
RewriteRule ^([^?]*) index.php?_route_=$1 [L,QSA]

### Additional Settings that may need to be enabled for some servers
### Uncomment the commands by removing the # sign in front of it.
### If you get an "Internal Server Error 500" after enabling any of the following settings, restore the # as this means your host doesn't allow that.

# 1. If your cart only allows you to add one item at a time, it is possible register_globals is on. This may work to disable it:
# php_flag register_globals off

# 2. If your cart has magic quotes enabled, This may work to disable it:
# php_flag magic_quotes_gpc Off

# 3. Set max upload file size. Most hosts will limit this and not allow it to be overridden but you can try
# php_value upload_max_filesize 999M

# 4. set max post size. uncomment this line if you have a lot of product options or are getting errors where forms are not saving all fields
# php_value post_max_size 999M

# 5. set max time script can take. uncomment this line if you have a lot of product options or are getting errors where forms are not saving all fields
# php_value max_execution_time 200

# 6. set max time for input to be recieved. Uncomment this line if you have a lot of product options or are getting errors where forms are not saving all fields
# php_value max_input_time 200

# 7. disable open_basedir limitations
# php_admin_value open_basedir none

Re: Mollie probleem

Posted: Fri Mar 30, 2018 1:26 am
by Jaap
Ik heb een poosje gelden exact hetzelfde probleem gehad.
Waarschijnlijk draai je niet de laatste versie, dit loste bij mij het probleem op.

Re: Mollie probleem

Posted: Sun Apr 01, 2018 1:32 am
by pitcher
Bedankt voor de tip, maar ik heb de laatste update al gedaan, dus zal toch iets anders zijn.
Het is de laatste tijd wel minder maar blijft toch vreemd

Re: Mollie probleem

Posted: Sun Apr 01, 2018 3:38 pm
by victorj
Haal deze code maar eens uit de htaccess.
Veel te veel rewrite om op HTTPS uit te komen.

Als je de site URL post zal ik je een 2 regel rewrite sturen die wel werkt.

Code: Select all

RewriteCond %{HTTPS} off [OR]
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www\. [NC]
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^(?:www\.)?(.+)$ [NC]
RewriteRule ^ https://%1%{REQUEST_URI} [L,NE,R=301]

RewriteCond %{QUERY_STRING} ^route=common/home$
RewriteCond %{REQUEST_METHOD} !^POST$
RewriteRule ^index\.php$ http://%{HTTP_HOST}? [R=301,L]

Re: Mollie probleem

Posted: Mon Apr 02, 2018 4:55 pm
by pitcher
Bedankt voor je reactie, dat zou erg fijn zijn, want ik blijf bezig met dat htaccess.

Ik had hem ondertussen al wat aangepast, en als ik de regels er uit haal die je voorstelt is alleen de homepage nog maar https.

Mijn url is: https://deonlinekaarsenwinkel.nl
Hieronder het htaccess zoals ik het nu gebruik:

Alvast bedankt voor de moeite.

Met vriendelijke groet,
Chris Oosting


Options +FollowSymlinks

# Prevent Directoy listing
Options -Indexes

# Prevent Direct Access to files
<FilesMatch "\.(tpl|ini|log)">
Order deny,allow
Deny from all
</FilesMatch>

# SEO URL Settings
RewriteEngine On
# If your opencart installation does not run on the main web folder make sure you folder it does run in ie. / becomes /shop/


RewriteBase /


RewriteCond %{HTTPS} off [OR]
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www\. [NC]
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^(?:www\.)?(.+)$ [NC]
RewriteRule ^ https://%1%{REQUEST_URI} [L,NE,R=301]

RewriteCond %{THE_REQUEST} \ /index\.php\?_route_=?([^&\ ]*)
RewriteRule ^ /%1? [L,R]

RewriteCond %{QUERY_STRING} ^route=common/home$
RewriteCond %{REQUEST_METHOD} !^POST$
RewriteRule ^index\.php$ http://%{HTTP_HOST}? [R=301,L]


RewriteRule ^sitemap.xml$ index.php?route=extension/feed/uksb_sitemaps/all&store=0 [L]
RewriteRule ^sitemap_google.xml$ index.php?route=extension/feed/uksb_sitemaps/google&store=0 [L]
RewriteRule ^googlebase.xml$ index.php?route=feed/google_base [L]
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteCond %{REQUEST_URI} !.*\.(ico|gif|jpg|jpeg|png|js|css)
RewriteRule ^([^?]*) index.php?_route_=$1 [L,QSA]


<ifModule mod_headers.c>
Header set Connection keep-alive
</ifModule>

# Compressing output
<IfModule mod_deflate.c>
AddOutputFilterByType DEFLATE text/html text/plain text/css application/json
AddOutputFilterByType DEFLATE application/javascript
AddOutputFilterByType DEFLATE text/xml application/xml text/x-component
AddOutputFilterByType DEFLATE application/xhtml+xml application/rss+xml application/atom+xml
AddOutputFilterByType DEFLATE image/x-icon image/svg+xml application/vnd.ms-fontobject application/x-font-ttf font/opentype
</Ifmodule>

# ETags Settings (for Cache purposes)
<ifModule mod_headers.c>
<FilesMatch \.(?i:jpeg|jpg|gif|png|css|js|xml)$>
FileETag MTime Size
</FilesMatch>

<FilesMatch \.(?i:php)$>
Header unset ETag
Header set Cache-Control "max-age=0, private, no-store, no-cache, must-revalidate"
Header set Pragma "no-cache"
FileETag None
</FilesMatch>
</ifModule>

# Expires Settings
<IfModule mod_expires.c>
ExpiresActive On
ExpiresDefault "access plus 1 month"

# Images
ExpiresByType image/gif "access plus 1 month"
ExpiresByType image/png "access plus 1 month"
ExpiresByType image/jpg "access plus 1 month"
ExpiresByType image/jpeg "access plus 1 month"
</IfModule>

# BEGIN Expire headers
<ifModule mod_expires.c>
ExpiresActive On
ExpiresDefault "access plus 5 seconds"
ExpiresByType image/x-icon "access plus 2592000 seconds"
ExpiresByType image/jpeg "access plus 2592000 seconds"
ExpiresByType image/png "access plus 2592000 seconds"
ExpiresByType image/gif "access plus 2592000 seconds"
ExpiresByType application/x-shockwave-flash "access plus 2592000 seconds"
ExpiresByType text/css "access plus 604800 seconds"
ExpiresByType text/javascript "access plus 216000 seconds"
ExpiresByType application/javascript "access plus 216000 seconds"
ExpiresByType application/x-javascript "access plus 216000 seconds"
ExpiresByType text/html "access plus 600 seconds"
ExpiresByType application/xhtml+xml "access plus 600 seconds"
</ifModule>
# END Expire headers

# BEGIN Cache-Control Headers
<ifModule mod_headers.c>
<filesMatch "\.(ico|jpe?g|png|gif|swf)$">
Header set Cache-Control "public"
</filesMatch>
<filesMatch "\.(css)$">
Header set Cache-Control "public"
</filesMatch>
<filesMatch "\.(js)$">
Header set Cache-Control "private"
</filesMatch>
<filesMatch "\.(x?html?|php)$">
Header set Cache-Control "private, must-revalidate"
</filesMatch>
</ifModule>
# END Cache-Control Headers

# Defining MIME types to ensure the web server actually knows about them.
<IfModule mod_mime.c>
AddType application/javascript js
AddType application/vnd.ms-fontobject eot
AddType application/x-font-ttf ttf ttc
AddType font/opentype otf
AddType application/x-font-woff woff
AddType image/svg+xml svg svgz
AddEncoding gzip svgz
</Ifmodule>

<FilesMatch "\.(xml|txt|css|js)$">
Header set Cache-Control "max-age=604800, public"
ExpiresDefault "access plus 1 week"
</FilesMatch>

#JPG JPEG PNG GIF SWF SVG - 1 MONTH
<FilesMatch "\.(jpg|jpeg|png|gif|swf|svg|JPG|JPEG|PNG|GIF|SWF|SVG)$">
Header set Cache-Control "max-age=2503000, public"
ExpiresDefault "access plus 1 month"
Header set Last-Modified "Wed, 05 Jun 2009 06:40:46 GMT"
</FilesMatch>

#OTF WOFF TTF ICO PDF FLV - 1 MONTH
<FilesMatch "\.(otf|ico|pdf|flv|woff|woff2|ttf)$">
Header set Cache-Control "max-age=2502000, public"
ExpiresDefault "access plus 1 month"
</FilesMatch>

<FilesMatch "\.(jpg|jpeg|png|gif|swf|svg|JPG|JPEG|PNG|GIF|SWF|SVG)$">
Header unset Cookie
Header unset Set-Cookie
</FilesMatch>

SetEnvIfNoCase User-Agent "^libwww-perl*" block_bad_bots
Deny from env=block_bad_bots

Re: Mollie probleem

Posted: Tue Apr 03, 2018 5:01 am
by victorj
dat je de rewites nodig hebt om de site in https te hebben geeft aan dat je de site niet goed onder https hebt gezet.
Als je dat goed had gedaan, dan zou je zelfs zonder de rewrites bij de 2e klik op een willekeurige link in de winkel naar https moeten gaan.

je moet dus in de beide config files beide secties http en https de urls op https zetten.

heb je dat niet gedaan, dan verklaart dat ook waarom je vermoedelijk problemen hebt met mollie.

dus pas je config files eens aan en verander de rewite naar de volgende.

direct na

Code: Select all

Options +FollowSymlinks -Indexes
invoegen

Code: Select all

RewriteEngine On 
RewriteCond %{SERVER_PORT} 80 
RewriteRule ^(.*)$ https://deonlinekaarsenwinkel.nl/$1 [R=301,L]
bij een goed ingestelde winkel hoef je namenlijk alleen de eerste keer als verkeer niet via https komt naar https te verwijzen, daarna blijft de winkel van zichzelf op https verder gaan.

let wel wel even op, er een oc 2 x versie die een aantal aanpassingen nodig heeft om goed onder https te draaien, dacht 2.02 of 2.2

Re: Mollie probleem

Posted: Wed Apr 04, 2018 2:03 am
by pitcher
Ik heb de config files aangepast stonden inderdaad de nodige fouten in, en je aanpassing in het htaccess gezet, wat is nu nog overbodig en kan ik verwijderen.


Options +FollowSymlinks

# Prevent Directoy listing
Options -Indexes

RewriteEngine On
RewriteCond %{SERVER_PORT} 80
RewriteRule ^(.*)$ https://deonlinekaarsenwinkel.nl/$1 [R=301,L]

# Prevent Direct Access to files
<FilesMatch "\.(tpl|ini|log)">
Order deny,allow
Deny from all
</FilesMatch>

# SEO URL Settings
RewriteEngine On

RewriteBase /
RewriteCond %{HTTPS} off [OR]
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www\. [NC]
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^(?:www\.)?(.+)$ [NC]
RewriteRule ^ https://%1%{REQUEST_URI} [L,NE,R=301]

RewriteCond %{THE_REQUEST} \ /index\.php\?_route_=?([^&\ ]*)
RewriteRule ^ /%1? [L,R]

RewriteCond %{QUERY_STRING} ^route=common/home$
RewriteCond %{REQUEST_METHOD} !^POST$
RewriteRule ^index\.php$ http://%{HTTP_HOST}? [R=301,L]


RewriteRule ^sitemap.xml$ index.php?route=extension/feed/uksb_sitemaps/all&store=0 [L]
RewriteRule ^sitemap_google.xml$ index.php?route=extension/feed/uksb_sitemaps/google&store=0 [L]
RewriteRule ^googlebase.xml$ index.php?route=feed/google_base [L]
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteCond %{REQUEST_URI} !.*\.(ico|gif|jpg|jpeg|png|js|css)
RewriteRule ^([^?]*) index.php?_route_=$1 [L,QSA]


<ifModule mod_headers.c>
Header set Connection keep-alive
</ifModule>

# Compressing output
<IfModule mod_deflate.c>
AddOutputFilterByType DEFLATE text/html text/plain text/css application/json
AddOutputFilterByType DEFLATE application/javascript
AddOutputFilterByType DEFLATE text/xml application/xml text/x-component
AddOutputFilterByType DEFLATE application/xhtml+xml application/rss+xml application/atom+xml
AddOutputFilterByType DEFLATE image/x-icon image/svg+xml application/vnd.ms-fontobject application/x-font-ttf font/opentype
</Ifmodule>

# ETags Settings (for Cache purposes)
<ifModule mod_headers.c>
<FilesMatch \.(?i:jpeg|jpg|gif|png|css|js|xml)$>
FileETag MTime Size
</FilesMatch>

<FilesMatch \.(?i:php)$>
Header unset ETag
Header set Cache-Control "max-age=0, private, no-store, no-cache, must-revalidate"
Header set Pragma "no-cache"
FileETag None
</FilesMatch>
</ifModule>

# Expires Settings
<IfModule mod_expires.c>
ExpiresActive On
ExpiresDefault "access plus 1 month"

# Images
ExpiresByType image/gif "access plus 1 month"
ExpiresByType image/png "access plus 1 month"
ExpiresByType image/jpg "access plus 1 month"
ExpiresByType image/jpeg "access plus 1 month"
</IfModule>

# BEGIN Expire headers
<ifModule mod_expires.c>
ExpiresActive On
ExpiresDefault "access plus 5 seconds"
ExpiresByType image/x-icon "access plus 2592000 seconds"
ExpiresByType image/jpeg "access plus 2592000 seconds"
ExpiresByType image/png "access plus 2592000 seconds"
ExpiresByType image/gif "access plus 2592000 seconds"
ExpiresByType application/x-shockwave-flash "access plus 2592000 seconds"
ExpiresByType text/css "access plus 604800 seconds"
ExpiresByType text/javascript "access plus 216000 seconds"
ExpiresByType application/javascript "access plus 216000 seconds"
ExpiresByType application/x-javascript "access plus 216000 seconds"
ExpiresByType text/html "access plus 600 seconds"
ExpiresByType application/xhtml+xml "access plus 600 seconds"
</ifModule>
# END Expire headers

# BEGIN Cache-Control Headers
<ifModule mod_headers.c>
<filesMatch "\.(ico|jpe?g|png|gif|swf)$">
Header set Cache-Control "public"
</filesMatch>
<filesMatch "\.(css)$">
Header set Cache-Control "public"
</filesMatch>
<filesMatch "\.(js)$">
Header set Cache-Control "private"
</filesMatch>
<filesMatch "\.(x?html?|php)$">
Header set Cache-Control "private, must-revalidate"
</filesMatch>
</ifModule>
# END Cache-Control Headers

# Defining MIME types to ensure the web server actually knows about them.
<IfModule mod_mime.c>
AddType application/javascript js
AddType application/vnd.ms-fontobject eot
AddType application/x-font-ttf ttf ttc
AddType font/opentype otf
AddType application/x-font-woff woff
AddType image/svg+xml svg svgz
AddEncoding gzip svgz
</Ifmodule>

<FilesMatch "\.(xml|txt|css|js)$">
Header set Cache-Control "max-age=604800, public"
ExpiresDefault "access plus 1 week"
</FilesMatch>

#JPG JPEG PNG GIF SWF SVG - 1 MONTH
<FilesMatch "\.(jpg|jpeg|png|gif|swf|svg|JPG|JPEG|PNG|GIF|SWF|SVG)$">
Header set Cache-Control "max-age=2503000, public"
ExpiresDefault "access plus 1 month"
Header set Last-Modified "Wed, 05 Jun 2009 06:40:46 GMT"
</FilesMatch>

#OTF WOFF TTF ICO PDF FLV - 1 MONTH
<FilesMatch "\.(otf|ico|pdf|flv|woff|woff2|ttf)$">
Header set Cache-Control "max-age=2502000, public"
ExpiresDefault "access plus 1 month"
</FilesMatch>

<FilesMatch "\.(jpg|jpeg|png|gif|swf|svg|JPG|JPEG|PNG|GIF|SWF|SVG)$">
Header unset Cookie
Header unset Set-Cookie
</FilesMatch>SetEnvIfNoCase User-Agent "^libwww-perl*" block_bad_bots
Deny from env=block_bad_bots

Re: Mollie probleem

Posted: Wed Apr 04, 2018 2:43 am
by Jaap
@Victor,

Werkt de door jouw gegeven code ook voor de redirect van www.webshop naar webshop?
Dit werkt bij niet, en alles wat ik probeer geeft fouten.

Dus nog steeds bereik met en zonder www

Re: Mollie probleem

Posted: Wed Apr 04, 2018 3:30 am
by victorj
Deze lijntjes moeten nog even weg.

voor het url vriendelijk maken van de home url even zoeken in de extensie shop, zijn mooie gratis extensies voor die beter werken.

Code: Select all

RewriteCond %{HTTPS} off [OR]
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www\. [NC]
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^(?:www\.)?(.+)$ [NC]
RewriteRule ^ https://%1%{REQUEST_URI} [L,NE,R=301]

RewriteCond %{THE_REQUEST} \ /index\.php\?_route_=?([^&\ ]*)
RewriteRule ^ /%1? [L,R]

RewriteCond %{QUERY_STRING} ^route=common/home$
RewriteCond %{REQUEST_METHOD} !^POST$
RewriteRule ^index\.php$ http://%{HTTP_HOST}? [R=301,L]

Re: Mollie probleem

Posted: Wed Apr 04, 2018 3:33 am
by victorj
Jaap wrote:
Wed Apr 04, 2018 2:43 am
@Victor,

Werkt de door jouw gegeven code ook voor de redirect van www.webshop naar webshop?
Dit werkt bij niet, en alles wat ik probeer geeft fouten.

Dus nog steeds bereik met en zonder www
Hoi Jaap,

deze werkt alleen om al het verkeer dat via poort 80 dus gewoon http binnenkomt direct door te sturen naar de juiste url op https
om het verkeer dat via https binnenkomt zou je een 2 rule op kunnen nemen die als poort 443 heeft

Re: Mollie probleem

Posted: Wed Apr 04, 2018 4:07 am
by pitcher
@Victor bedankt voor de hulp
groeten,
Chris

Re: Mollie probleem

Posted: Wed Apr 04, 2018 4:10 am
by victorj
graag gedaan, laat even weten of dit het mollie probleem oplost.

Re: Mollie probleem

Posted: Wed Apr 04, 2018 4:11 pm
by pitcher
Ik kijk het even een weekje aan en laat het dan weten.

Ik heb overigens wel het volgende terug moeten plaatsen om de www weg te laten, is dit corrrect

# Redirect www to non-ww
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www\.(.*) [NC]
RewriteRule ^(.*)$ http://%1/$1 [R=301,L]

Re: Mollie probleem

Posted: Wed Apr 04, 2018 5:08 pm
by victorj
pitcher wrote:
Wed Apr 04, 2018 4:11 pm
Ik kijk het even een weekje aan en laat het dan weten.

Ik heb overigens wel het volgende terug moeten plaatsen om de www weg te laten, is dit corrrect

# Redirect www to non-ww
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www\.(.*) [NC]
RewriteRule ^(.*)$ http://%1/$1 [R=301,L]
www en non www is eigenlijk niet zo belangerijk.
Uiteindelijk staan alle urls in Google goed en komt niemand meer binnen via www.
Maar als je het perse wilt, moet je natuurlijk wel naar HTTPS zetten.

Code: Select all

# Redirect www to non-ww
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www\.(.*) [NC]
RewriteRule ^(.*)$ https://%1/$1 [R=301,L]

Re: Mollie probleem

Posted: Thu May 10, 2018 11:02 pm
by pitcher
@Victor,

Ik wilde nog even laten weten dat het mollie probleem nog niet verholpen is, de rest werkt goed, maar de meeste betalingen komen twee keer binnen, 1x als vervallen, 2e keer als geslaagd.
Zal waarschijnlijk op zoek moeten naar een andere betaal module.

Groeten,
Chris