Page 1 of 1

ไม่แสดงรูปภาพ ประเภทการขนส่ง

Posted: Mon Sep 15, 2014 11:36 pm
by iNextdesign
ช่วยดูให้หน่อยครับ ภาพไม่ขึ้นเลย แต่ในระบบหรือในเว็บไซต์มีภาพแสดงให้เห็น ส่วนอีเมล์ไม่มีภาพ ไม่ทราบว่าแก้ตรงไหนเหรอครับ

ขอบคุณครับ