Page 1 of 1

สอบถามปัญหาค่ะ

Posted: Wed Apr 09, 2014 11:11 am
by alidarian
??? ??? ???

งงมากเลยค่ะ
พอลงไฟล์ใน Filezilla แล้วจะ install

กลับขึ้น error 324 กับ 310 ค่ะ
บอกว่าเป็นปัญหาเกี่ยวกับการ redirect เกินไป

ใครมีวิธีรบกวนทีนะคะ มืดแปดด้านเลยจริงๆค่ะ

??? ??? :-\

Re: สอบถามปัญหาค่ะ

Posted: Mon Apr 21, 2014 1:24 pm
by amdev
มีอยู่ 2 อย่าง ไม่อัปขึ้นไปผิดพาท ไม่ก็ลืมลบ index.html ในโฮสต์ครับ