Page 1 of 1

เปลี่ยนสีหน้าจอ

Posted: Sat Apr 05, 2014 11:45 pm
by wirojnim
ไม่ทราบ opencart สามารถทำการแก้ไขเปลี่ยนสีในหน้า web ที่เราสร้างขึ้นมาหรือไม่ คือ ของเก่าสีมันทึมๆ ดูมันไม่เข้ากับการขายเสื้อผ้า

วิโรจน์ นิ่มสุวรรณ์