Page 1 of 1

Multi seller problem

Posted: Thu Jan 11, 2018 9:25 am
by Haitham1eg
السلام عليكم
إزيكم إخواني
أسف على الإزعاج
حاولت أستخدم النسخة المجانية للتجربة لكن طلع معي خطأ معين
فهل ده بسبب مشكلة معينة
SyntaxError: Unexpected token < in JSON at position 0

ok

<b> Notice </b>: Error: Table 'petroch_db.oc_modification' dosn't exist<br/>Error No:1146<br/>ALTER TABLE oc_modification CHANGE xml xml MEDIUMTEXT CHARAHTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci NOT NULL;

in <b>/home/www/htp.com/system/liberary/db/mysqli.php</b> on line <b>41</b>[]

Re: Multi seller problem

Posted: Thu Jan 11, 2018 3:53 pm
by opencartArab
وعليكم السلام

راسل صاحب الاضافة