Search found 1 match

Page 1 of 1

Search found 1 match

Re: มาจากไทย มาลงชื่อแนะนำตัวกันหน่อยครับ

โรงงานผลิตเครื่องประดับ จิวเวอรี่ เงิน ทอง เพชร cz แหวนหมั้น
ผลิตส่งออกยุโปร ออสเตรีย อเมริกา เป็นส่วนใหญ่ ปัจจุบัน กำลังทำตลาดในไทย
รับตัวแทนจำหน่ายผ่านผ่านสื่อออนไลน์ สนใจติดต่อสอบถามทาง jewelryindeed@gmail.com
www.jewelryindeed.com

Jump to post
  • Tue Mar 22, 2016 11:41 am
  • Replies 39
  • Views 25077

Page 1 of 1

Search found 1 match