Search found 20 matches

Page 1 of 1

Search found 20 matches

Re: Code snippet tpl/php to twig conversion

You can try

Code: Select all

 {% for book in books %}
	<tr>
		<td>{{ book.name }}</td>
	</tr>
{% endfor %}
- or -

Code: Select all

 {% for i,j in books %}
	<tr>
		<td>{{ books[i].name }}</td>
	</tr>
{% endfor %}

Jump to post
 • Wed Aug 08, 2018 1:31 am
 • Replies 3
 • Views 438
Re: make easier checkout

You can, if you writen new controller to process your checkout form.

Jump to post
 • Fri Aug 03, 2018 11:06 pm
 • Replies 2
 • Views 371
Re: Google map issues in Opencart 3.0

I have writen a module to resolve your problem ...
Here

Jump to post
 • Fri Aug 03, 2018 10:25 pm
 • Replies 2
 • Views 199
Re: how to make customer add image to review,is there an extension?

You can turn on BBcode of opencart or contact me to recieve tester module

Jump to post
 • Fri Aug 03, 2018 10:15 pm
 • Replies 5
 • Views 406
Re: Lỗi SyntaxError: Unexpected token < in JSON at position

Từ lỗi syntax php nó kéo qua truy vấn json lỗi cấu trúc. Mình không rõ bạn đang chạy module hay vqmod gì. Nhưng bạn thử gỡ ra hoặc tìm đến những dòng bị lỗi và fix nó

Jump to post
 • Wed Nov 16, 2016 9:42 am
 • Replies 2
 • Views 3089
Re: Làm sao thêm chức năng click chuột vào sản phẩm

Web bạn đang bị lỗi responsive kìa. Cái logo chạy ra tít xa.
Boostrap thì phải theo boostrap nhé bạn

Jump to post
 • Wed Nov 16, 2016 9:35 am
 • Replies 6
 • Views 2167
Re: Xin giúp đỡ tạo thêm 1 nút thêm vào giỏ trong phần nội d

Bạn copy đồng thời phải sửa function của nó, ví dụ là addtocart(x) bạn sửa thành addto(x) sau đó mở file comment.js tạo một fuction có nội dung tương tự addtocart
Nói thì rườm rà những bạn làm là biết ngay thôi

Jump to post
 • Wed Nov 16, 2016 9:27 am
 • Replies 3
 • Views 1908
Re: Hỏi về chèn bình luận facebook vào website

có rất nhiều cách
- bằng tay, bạn mở file product.tpl thêm code facebook comment vào tab review
- Vqmod tương tự nguyên tắc
- Javascript - cách này tối ưu nhất, vì trình duyệt sẽ tải trang trước khi tải dữ liệu từ fb

Jump to post
 • Sat Oct 22, 2016 2:25 pm
 • Replies 7
 • Views 3969
Re: Xin mọi người giúp sửa lỗi font bài viết này với

lỗi này xảy ra khi copy bài viết dán vào ckeditor.
Cách khắc phục, dán vào notepad++ chuyển qua utf-8 with dom sau đó mới copy dán vào ckeditor

Jump to post
 • Sat Oct 22, 2016 2:20 pm
 • Replies 2
 • Views 993
Re: [VQMod] Fixed Header on Cart

i know small javascript can make fixed header. Opencart 2.0 <script type="text/javascript"> $(window).scroll(function() { $(this).scrollTop() > 168 ? $("header").css({ position: "fixed", top: 0, background: "#eee", padding: "0px " + .5 * ($(document).width() - $(".row").width()) + "px", "z-index": 9...

Jump to post
 • Wed Sep 02, 2015 2:36 am
 • Replies 8
 • Views 6336
Re: mn giúp minh với!

bạn sử dụng một số trường có sẵn như upc, ean, jan ... sau đó cho hiển thị ở product page là ngày hết hạn
hoặc tự tạo ra một trường mới hãy xem topic này
http://forum.opencart.com/viewtopic.php?t=36625

Jump to post
 • Sat Aug 08, 2015 3:54 pm
 • Replies 1
 • Views 984
Re: Hỏi về update opencart 1.5.6 lên 2.x

backup database, bạn lựa chọn phiên bản và theme thích hợp, sau đó import database vào, chú ý vào những trường custom

Jump to post
 • Sun Jul 26, 2015 12:01 pm
 • Replies 3
 • Views 1574
Re: Problem with Carousel Size!

have problem with your set owl carousel <script type="text/javascript"><!-- $('#carousel0').owlCarousel({ items: 6, autoPlay: 3000, navigation: true, navigationText: ['<i class="fa fa-chevron-left fa-5x"></i>', '<i class="fa fa-chevron-right fa-5x"></i>'], pagination: true }); --></script> you must ...

Jump to post
 • Thu Jul 23, 2015 8:00 pm
 • Replies 3
 • Views 742
Re: Lỗi hiển thị cái text,button opencart.

Cái đó không phải là lỗi, chỉ là do thiếu file ngôn ngữ
bạn set ngôn ngữ tiếng anh làm default

Jump to post
 • Thu Jul 23, 2015 4:07 pm
 • Replies 1
 • Views 811
Re: Hỏi về update opencart 1.5.6 lên 2.x

Bạn tạo ra một bản backup, sau đó backup data, cài 2.x và restore data.
Trừ trường hợp phiên bản 1.5.6 của bạn đã custom

Jump to post
 • Thu Jul 23, 2015 3:09 pm
 • Replies 3
 • Views 1574

Page 1 of 1

Search found 20 matches