Search found 2 matches

Page 1 of 1

Search found 2 matches

Re: Показване на цялата сума 2.0.2.0

Влизаш в админ панела System (Настройки) > Localisation (Регионални насройки) > Currencies (Валути) > и отвори да редактираш валутата. В полето Decimal Places (Десетични символи) сложи " 2 " (без кавичките) Успех. Много ти благодаря! :) Имам още един проблем, който срещам в магазина и за да не пуск...

Jump to post
  • Sat Jul 25, 2015 5:11 pm
  • Replies 2
  • Views 986
Показване на цялата сума 2.0.2.0

Здравейте,

Как може да ми излиза цялата сума на продукт? Да кажем сумата е 100.75лв. и когато я въведа ще се изобрази като 101лв. - така е при всички продукти, винаги я закръгля.. Как може да се оправи това нещо? :-[

Jump to post
  • Wed Jul 15, 2015 11:28 pm
  • Replies 2
  • Views 986

Page 1 of 1

Search found 2 matches