Search found 1 match

Page 1 of 1

Search found 1 match

Re: มาแล้ว OpenCart & SMF Integration

ผมขอแนวคิดได้หรือป่าวครับ ว่าใช้ฐานข้อมูลตัวเดียวกัน หรือ คนละตัว ครับ แล้วสมัครครั้งเดียวลงสองฐาน แล้ว ใช้ session หรือป่าวครับ

Jump to post
  • Thu Feb 26, 2015 10:39 am
  • Replies 1
  • Views 2925

Page 1 of 1

Search found 1 match