Search found 1 match

Page 1 of 1

Search found 1 match

Cần

Trong OpenCart quản lý Hãng Sản Xuất có quá ít thông tin về Hãng Sản Xuất. Cụ thể như thiếu địa chỉ, số điện thoại, mô tả về Hãng Sản Xuất. và hết sản phẩm thì không thông báo cho admin biết... các bác nào có thể chỉ cho e cách khắc phục các nhược điểm đó không. Chẳng hạn như: sản phẩm có số lượng b...

Jump to post
  • Tue Aug 19, 2014 10:57 pm
  • Replies 3
  • Views 1141

Page 1 of 1

Search found 1 match