Search found 3 matches

Page 1 of 1

Search found 3 matches

ผมไม่สามารถเข้าถึงหน้าเข้าสู่ระบบผู้ดูแลระบบ

ผมไม่สามารถเข้าถึงหน้าเข้าสู่ระบบผู้ดูแลระบบ ผมไม่สามารถเข้าถึงหน้าเข้าสู่ระบบของผู้ดูแลระบบหลังจากที่โฮสติ้งของผมได้ย้ายเว็บไซต์ของฉันไปยังโฮสใหม่ เขาบอกผมว่าบางครั้งมันเกิดขึ้นที่ไม่ถูกต้องของฐานข้อมูล และเขาบอกว่าอาจจะมีการติดตั้งใหม่ ผมไม่อยากเสียเวลาที่จะติดตั้งใหม่และปรับขึ้นสิ่งที่ทุกอย่างใหม...

Jump to post
  • Mon May 05, 2014 4:45 pm
  • Replies 0
  • Views 1542
I can't access admin login page ,please help me

Dear sir. :( I can't access admin login page after my hosting was moving my web site to new host. He had told me Sometimes It's happened database wrong. and He told may be new install. I can't worse time to new install and tune up whatever everything new. I tried do follow this link (http://forum.op...

Jump to post
  • Fri May 02, 2014 7:45 pm
  • Replies 1
  • Views 271
เข้าหน้าแอดมินล็อกอินไม่ได้ครับ

??? เข้าหน้าแอดมินล็อกอินไม่ได้ครับ หลังจากโฮสย้ายเครื่องใหม่ ให้เค้าแก้บอกว่ามันแก้ไม่ได้ต้องติดตั้งใหม่ ผมไม่อยากทำใหม่เสียเวลามากในการทำ ลองทำตามลิ้งคืที่ฝรั่งแนะนำแต่ก็ไม่หายครับ (http://forum.opencart.com/viewtopic.php?t=58097) ผู้รู้ช่วยแนะนำทีครับว่าต้องแก้ไขตรงไหนครับ ขอบคุณมาล่วงหน้าครับ ;D...

Jump to post
  • Fri May 02, 2014 7:27 pm
  • Replies 0
  • Views 1504

Page 1 of 1

Search found 3 matches