Search found 1 match

Page 1 of 1

Search found 1 match

สอบถามปัญหาค่ะ

??? ??? ???

งงมากเลยค่ะ
พอลงไฟล์ใน Filezilla แล้วจะ install

กลับขึ้น error 324 กับ 310 ค่ะ
บอกว่าเป็นปัญหาเกี่ยวกับการ redirect เกินไป

ใครมีวิธีรบกวนทีนะคะ มืดแปดด้านเลยจริงๆค่ะ

??? ??? :-\

Jump to post
  • Wed Apr 09, 2014 11:11 am
  • Replies 1
  • Views 1436

Page 1 of 1

Search found 1 match