Search found 2 matches

Page 1 of 1

Search found 2 matches

Re: Không tạo được catelory con ở 1.5.6

Mình cũng đang dùng bản này và khi tạo mình chỉ cần gõ số 0 hoặc nhập chữ cái đầu tiên của danh mục trang thì sẽ hiện ra danh sách chọn.

Bạn xem có được không

Jump to post
  • Thu Jan 23, 2014 6:32 pm
  • Replies 1
  • Views 1166
Sohee office fashion korean style - Review please

Image

This is my fashion site design using opencart for office fashion korean style in vietnam.
http://sohee.vn/

I had only 2weeks to finish this project so I am so confuse.

Take a look and suppot for me!

Jump to post
  • Thu Jan 23, 2014 6:28 pm
  • Replies 5
  • Views 2250

Page 1 of 1

Search found 2 matches