Search found 3 matches

Page 1 of 1

Search found 3 matches

ไม่มีประวัติการสั่งซื้อสินค้า

ลูกค้าได้ทำการสั่งซื้อสินค้าของร้านค้าแล้ว แต่ Admin เข้าเช็คในระบบ ไม่มีประวัติการซื้อขายสินค้าเลยครับ ตามรูปภาพครับ

Jump to post
  • Thu Sep 18, 2014 12:27 am
  • Replies 1
  • Views 2557
รูปภาพในอีเมล์ ไม่แสดงครับ

ช่วยดูให้หน่อยครับ ภาพไม่ขึ้นเลย แต่ในระบบหรือในเว็บไซต์มีภาพแสดงให้เห็น ส่วนอีเมล์ไม่มีภาพ ไม่ทราบว่าแก้ตรงไหนเหรอครับ

ขอบคุณครับ

Jump to post
  • Mon Sep 15, 2014 11:38 pm
  • Replies 1
  • Views 3052
ไม่แสดงรูปภาพ ประเภทการขนส่ง

ช่วยดูให้หน่อยครับ ภาพไม่ขึ้นเลย แต่ในระบบหรือในเว็บไซต์มีภาพแสดงให้เห็น ส่วนอีเมล์ไม่มีภาพ ไม่ทราบว่าแก้ตรงไหนเหรอครับ

ขอบคุณครับ

Jump to post
  • Mon Sep 15, 2014 11:36 pm
  • Replies 0
  • Views 1582

Page 1 of 1

Search found 3 matches