Search found 1 match

Page 1 of 1

Search found 1 match

Prikaz nondefault valute kao default :)

Pozdrav, Da li ima neko ideju kako resiti sledeci problem: U OC unosim proizvode sa cenom u evrima a zelim da se prikazuju samo u dinarima (bez mogucnosti prikaza link za promenu cena u EUR). Ono sto sam probao je da u podesavanjima disableujem euro (i ako je postavljen kao default) ali rezultat je ...

Jump to post
  • Sun Mar 03, 2013 10:01 pm
  • Replies 0
  • Views 2243

Page 1 of 1

Search found 1 match