Search found 6 matches

Page 1 of 1

Search found 6 matches

Re: VERY need help for money

Hi caww, I'm quite interested in your post. For my works you can checkout this page: http://www.opencart.com/index.php?route=extension/extension&filter_username=seovne. Also I'm the technical leader of tuicoding project. My rate is around $800 ->$900 for this task. I'm looking forward to hearing fro...

Jump to post
 • Thu Aug 14, 2014 2:06 pm
 • Replies 1
 • Views 488
Re: Khó khăn trong việc xóa sau cài đặt module OC

Như bạn vanhoadoc đã chỉ ra bạn nên backup dữ liệu và file trc khi cài đặt. Một cách khác an toàn hơn là bạn sử dụng version control software giúp lưu các file của website trong các thời điểm khác nhau. Bạn có thể sử dụng Git hoặc Subversion (SVN). Hiện tại mình đang dùng Git trên trang của mình: ht...

Jump to post
 • Mon Aug 11, 2014 10:01 pm
 • Replies 1
 • Views 1708
Dạy lập trình Opencart, MVC master SEO và lập trình

Hi các ace, Hiện tại mình mở lớp dạy lập trình ở Sài Gòn nhận đào tạo về Opencart, lập trình MVC và SEO cho các ace nào quan tâm. Mình theo OC từ khi nó mới ra đời cũng đã viết một số module cho OC như Tooltips hay Skip Checkout Step. Ngoài ra thì mình cũng đã có kinh nghiệm làm việc cho Yahoo Nhật ...

Jump to post
 • Mon Aug 11, 2014 9:58 pm
 • Replies 8
 • Views 3037
Re: Help đưa nút like vào Open Cart

Bạn xem hướng dẫn trên Facebook Developer ấy nó mô tả khá chi tiết:https://developers.facebook.com/docs/pl ... ike-button.

Add mã của FB vào trong phần view của mỗi sản phẩm nhé.

Còn nếu mà vẫn bó tay thì text cho mình.

Jump to post
 • Mon Aug 11, 2014 9:53 pm
 • Replies 7
 • Views 2989
Re: Tooltip and mouse rollover info

Hav you seen this Tooltips VQmod is availble for Free.
http://www.opencart.com/index.php?route ... on_id=6716
Simply download and install very easy to use and customization.

Jump to post
 • Fri Jun 08, 2012 1:56 am
 • Replies 7
 • Views 1558
Re: Tooltip for opencart

Hi all,

I have developed a vQmod Tooltip for opencart 1.5.x. It easy to use and configure.

You can find this vQmod here:http://www.opencart.com/index.php?route ... on_id=6716

Thanks!

Jump to post
 • Sun Jun 03, 2012 12:49 am
 • Replies 3
 • Views 1103

Page 1 of 1

Search found 6 matches