Search found 1 match

Page 1 of 1

Search found 1 match

Re: Website đổi tên miền mới thì sau bao lâu được google index lại ?

Bạn 301 hết url từ domain cũ sang domain mới. Add thêm domain mới vào Search Console rồi thông báo change domain tới Google trong Search Console ấy. Đợi 1-2 ngày là index sang tên miền mới ngay thôi.

Jump to post
  • Wed Jun 12, 2019 10:18 am
  • Replies 7
  • Views 1927

Page 1 of 1

Search found 1 match