Search found 1 match

Page 1 of 1

Search found 1 match

Re: Website đổi tên miền mới thì sau bao lâu được google index lại ?

Bác có thể chuyển hướng directly link từ A sang B cho đến khi google index trang B rồi hãy tháo ra, để mất lượng traffic và khách hàng

Jump to post
  • Mon May 27, 2019 1:38 pm
  • Replies 7
  • Views 1880

Page 1 of 1

Search found 1 match