Search found 2 matches

Page 1 of 1

Search found 2 matches

Hỏi cách Xóa thanh cuộn trong phần miêu tả.

Chào các bác, e mới làm quen opencart, nó khó hơn wp nhiều quá,hiu hiu.
Hiện tại e đang xài theme outline , trong phần miêu tả nó có thanh cuộn, xem mieu tả rất khó chịu, bác nào biết cách loaij bỏ nó đi giúp e với ạ. xin cám ơn các bác rất nhiều.
hình e như dứi ạ
Image

Jump to post
  • Wed Feb 06, 2019 9:25 pm
  • Replies 1
  • Views 488
Remove the scroll bar in the product page ?

Hello everyone,
I want to remove the scroll bar in the product page in the 'Description' section.
I am using the Outline theme. Please help me. Thank you

[<img]https://i.imgur.com/aSgVp4d.png[/img]

https://imgur.com/aSgVp4d

Jump to post
  • Wed Feb 06, 2019 9:11 pm
  • Replies 1
  • Views 261

Page 1 of 1

Search found 2 matches