Search found 3 matches

Page 1 of 1

Search found 3 matches

Re: Cách đặt chữ kí trên Opencart

bạn có thể nói rõ hơn không? chữ ký hay đóng dấu bản quyền vào hình ảnh. nếu là đóng dấu vào hình ảnh thì dùng module này: https://www.opencart.com/index.php?rout ... n_id=31958

Jump to post
  • Sun Jan 27, 2019 3:15 am
  • Replies 3
  • Views 1111
Re: Nâng cấp giao diện cho trang TMDT

bạn để 2 cột trong trang thanh toán nhìn sẽ đỡ rối mắt hơn. Nếu biết về css thì nên làm cho trang thanh toán đẹp hơn chút. thank

Jump to post
  • Sun Jan 27, 2019 3:09 am
  • Replies 6
  • Views 2688

Page 1 of 1

Search found 3 matches