Search found 2 matches

Page 1 of 1

Search found 2 matches

Re: what extensions should be considered for new website

There are a number of options listed on the OpenCart website under the extensions section. ClickDesk is my personal preference and is on the list. It's free to start, scalable, averages a 5 rating for OpenCart and is used by a pretty impressive list of brands.

Jump to post
  • Mon May 08, 2017 11:29 am
  • Replies 1
  • Views 598
Re: So sánh Opencart và Wordpress khi sử dụng làm trang TMDT

Nói về seo thì wordpress vẫn trội hơn về các tiện ích cũng như sự đơn giản dành cho người dùng dù chỉ là newbie . Nhưng nếu để làm trang thương mại điện tử thì mình thấy opencart thích hợp hơn bởi các chức năng tuỳ chỉnh của nó . Tuỳ vào khả năng mỗi người thôi ý kiến của mình là sử dụng wordpress l...

Jump to post
  • Mon May 08, 2017 11:21 am
  • Replies 35
  • Views 30436

Page 1 of 1

Search found 2 matches