Search found 1 match

Page 1 of 1

Search found 1 match

Sửa lỗi Notice: Undefined variable: route in /public_html/catalog/controller/common/seo_url.php on line 75

Mình bị lỗi này "Notice: Undefined variable: route in /home/hellonest/public_html/catalog/controller/common/seo_url.php on line 75" khi mình nhúng víeo iframe vào website opencart. có ai biết lỗi này là bị gì không chỉ mình với.
Cảm ơn nhiều

Jump to post
  • Sat Feb 25, 2017 6:08 pm
  • Replies 2
  • Views 2014

Page 1 of 1

Search found 1 match