Search found 1 match

Page 1 of 1

Search found 1 match

Re: Vấn đề SEO URL Pavblog trên OPC 2.0.3.1

trong file seo_url.php thay thế tất cả code: return $this->forward($this->request->get['route']); sang return new Action($this->request->get['route']); Thường thì 2 đoạn này nằm ở đoạn 19 và 71 khi sử dụng seo_url của pav Sao mình tìm không thấy đoạn code như bạn hướng dẫn nhỉ. MÌnh dùng gói seo_fr...

Jump to post
  • Sun Jun 03, 2018 6:37 pm
  • Replies 4
  • Views 4571

Page 1 of 1

Search found 1 match