Search found 2 matches

Page 1 of 1

Search found 2 matches

Re: Hỏi về vấn đề nên SEO URL nào ?

Theo mình nghĩ thì bạn nên tối ưu lại trang chủ rồi hẵng SEO. Phân bổ lại từ khóa, anh Google thường đánh mạnh vào nội dung mà. :D

Jump to post
  • Fri Jan 20, 2017 10:44 am
  • Replies 7
  • Views 2101

Page 1 of 1

Search found 2 matches