Search found 1 match

Page 1 of 1

Search found 1 match

Re: Nội dung chuẩn SEO cho website bán hàng

Nói chung về trang thương mại điện tử thì bác phải tập trung tối ưu cho từng sản phẩm một với những sản phẩm có tên tuổi và lượng search, còn với những sản phẩm không tên tuổi thì bác chỉ cần viết ngắn gọn rồi điều link về category hoặc trang chủ là được.

Jump to post
  • Sat Dec 03, 2016 3:06 am
  • Replies 28
  • Views 10762

Page 1 of 1

Search found 1 match