Search found 3 matches

Page 1 of 1

Search found 3 matches

Re: Xin hỏi ít thông tin nhờ ace giúp đỡ..

Cám ơn 2 bạn đã giúp đỡ...mình đã hiểu...Ko lo làm sản phẩm mà seach chữ zalolap làm gì cho ko thấy...mình ngộ ra rồi..cám ơn 2 người replly..jajaja

Jump to post
  • Thu Aug 18, 2016 7:41 pm
  • Replies 3
  • Views 1189
Xin hỏi ít thông tin nhờ ace giúp đỡ..

TÌnh hình là mình mới nghiên cứu opencart làm được site rồi mà bị vướng như sau không biết khắc phục. 1.Trong menu liên hệ : có 1 bản đồ google map mặc định của template.Trước mình sài domain sieuthivechai.com thì không có lỗi giờ mình chuyển site về zalolap.com thì lỗi view google map..chạy song so...

Jump to post
  • Fri Aug 05, 2016 7:22 pm
  • Replies 3
  • Views 1189
Re: Opencart bị lỗi hình ảnh sau khi đổi tên miền .com

Vào Config.php sửa tên site lại mới.sua trong admin luôn nha zalolap.com
// HTTP
define('HTTP_SERVER', 'http://domain.com/');

// HTTPS
define('HTTPS_SERVER', 'http://domain.com/');

Jump to post
  • Fri Jul 22, 2016 4:20 pm
  • Replies 3
  • Views 1748

Page 1 of 1

Search found 3 matches