Search found 2 matches

Page 1 of 1

Search found 2 matches

برنامه نویسی ماژول تولید کنندگان

با سلام من ماژول برای تولید کنندگان میخوام که حداقل این ویژگی ها رو داشته باشه 1 - امکان ثبت نام در سایت به عنوان تولید کننده 2 - امکان افزودن محصول و همچنین ویرایش آن 3 - محدود کردن دسته بندی خاص 4 - مشاهده سفارش های ثبت شده 5 - ویرایش وضعیت سفارش 6 - امکان درج توضیحات مخصوص خود تولید کننده در صفحه...

Jump to post
  • Sun Aug 07, 2016 5:07 pm
  • Replies 1
  • Views 1062
ماژول حذف منوی اضافی کاربر

با استفاده از این ماژول میتوانید قسمت های اضافی در حساب کاربری مشتریان فروشگاه را حذف نمایید

برای دریافت این ماژول میتوانید به فروشگاه رسا مراجعه کنید

دسترسی مستقیم به ماژول
http://goo.gl/s3XDfk

Jump to post
  • Tue Jul 19, 2016 4:09 pm
  • Replies 1
  • Views 1174

Page 1 of 1

Search found 2 matches