Search found 1 match

Page 1 of 1

Search found 1 match

настройка на чекбокс за различни версии на продукт

Здравейте! При настройка на чекбокс за избор на различен вариант на продукта не мога да дам опция само за еднократно маркиране на избор. При чекване на няколко бокса едновеременно, калкулатора не изчислява правилно цената. Пресмята еднократно базовата стойност на продукта и добавя ценовите добавки н...

Jump to post
  • Wed Jun 22, 2016 12:56 am
  • Replies 0
  • Views 836

Page 1 of 1

Search found 1 match