Search found 2 matches

Page 1 of 1

Search found 2 matches

Re: Cách đặt url như thế nào thì chuẩn

url phải tố ưu với google thì mới seo dễ được, rất nhiều bạn không biết cách tố ưu url.
Thông thường domain.com/url-ba-viet.html giành cho bài viết. Còn danh mục thì domain.com/danh-muc Việc định dạng url ngay từ đầu lúc seo rất key sẽ là một ưu thế

Jump to post
  • Sun May 22, 2016 12:17 pm
  • Replies 4
  • Views 2941
Re: WEB HOSTING TYPES - which to choose?

I think choosing a VPS much better, more storage, speed is also improved significantly. Therefore I have to upgrade the whole site is managed in different 4VPS :)

Jump to post
  • Sun May 22, 2016 12:11 pm
  • Replies 148
  • Views 215237

Page 1 of 1

Search found 2 matches