Search found 1 match

Page 1 of 1

Search found 1 match

Re: Cách đặt url như thế nào thì chuẩn

url phải tố ưu với google thì mới seo dễ được, rất nhiều bạn không biết cách tố ưu url.
Thông thường domain.com/url-ba-viet.html giành cho bài viết. Còn danh mục thì domain.com/danh-muc Việc định dạng url ngay từ đầu lúc seo rất key sẽ là một ưu thế

Jump to post
  • Sun May 22, 2016 12:17 pm
  • Replies 4
  • Views 3062

Page 1 of 1

Search found 1 match