Search found 1 match

Page 1 of 1

Search found 1 match

Re: Tại sao tốc độ website load chậm?

Bác cần kiểm tra lại các vấn đề chính như sau: 1. Hosting hoặc VPS của bác dùng đã đủ mạnh hay chưa? 2. Kiểm tra lại mã nguồn website chuẩn hay không? 3. Tối ưu website và kiểm tra cả đường truyền mạng của mình đang dùng nữa thì mới biết được lý do chính website của bạn đang bị chậm. Một số góp ý ch...

Jump to post
  • Wed Sep 20, 2017 9:14 am
  • Replies 7
  • Views 2334

Page 1 of 1

Search found 1 match