Post by patrickbirk » Tue Dec 05, 2017 12:42 am

Ik loop totaal vast met het oplossen van enkele belangrijke problemen.

Mijn website is geupgrade van Opencart 1.5.6.1 naar Opencart versie: 2.3.0.2. Dit heb ik laten doen door iemand van Opencart community.
Na de overstap merk ik dat de bezoekersaantallen drastisch omlaag zijn gegaan.

Mijn grootste probleem op dit moment is dat mijn site naar mijn idee niet goed of helemaal niet gecrawled / gevonden wordt.
Sitemaps kan ik niet toevoegen in GWT. Ik krijg continue foutmeldingen. Sommige sitemap generators komen niet eens verder dan 3 pagina's :

Uw sitemap wordt hieronder aangemaakt ....

(1) indexing: https://www.hoesjes2day.nl/
(2) indexing: https://www.hoesjes2day.nl/index.php?ro ... /blog/home
(3) indexing: https://www.hoesjes2day.nl/{\{\link\}\}

3 links gevonden in 3 pagina's

(http://www.xml-sitemaps.nl/)

Mijn website lijkt aan de voorkant goed te werken: www.hoesjes2day.nl
Ik heb het idee dat:
1. Mijn HTAccess niet goed is
2. Robots.txt bestand wel goed is.
3. Omleidingen 301/302/404 ergens niet goed staan
4. Sitemap generators verwerken geen afbeeldingen

Mijn robots.txt:

Code: Select all

User-agent: *
Allow: /
User-agent: Mediapartners-Google
Allow: /
User-agent: Googlebot
Allow: /
User-agent: Adsbot-Google
Allow: /
User-agent: Googlebot-Image
Allow: /
User-agent: Googlebot-Mobile
Allow: /
User-agent: ia_archiver
Disallow: /*&filter
Disallow: /*&limit
Disallow: /*&sort
Disallow: /*?route=account/
Disallow: /*?route=affiliate/
Disallow: /*?route=checkout/
Disallow: /*?route=product/search
Sitemap: https://www.hoesjes2day.nl/sitemap.xml
Mijn htaccess:

Code: Select all

# 1.To use URL Alias you need to be running apache with mod_rewrite enabled. 

# 2. In your opencart directory rename htaccess.txt to .htaccess.

# For any support issues please visit: http://www.opencart.com

Options +FollowSymlinks

# Prevent Directoy listing 
Options -Indexes

# Prevent Direct Access to files
<FilesMatch "\.(tpl|ini|log)">
 Order deny,allow
 Deny from all
</FilesMatch>

# SEO URL Settings
RewriteEngine On
# If your opencart installation does not run on the main web folder make sure you folder it does run in ie. / becomes /shop/ 

RewriteBase /
RewriteRule ^googlebase.xml$ index.php?route=feed/google_base [L]
RewriteRule ^download/(.*) //index.php?route=error/not_found [L]
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteCond %{REQUEST_URI} !.*\.(ico|gif|jpg|jpeg|png|js|css)
RewriteRule ^([^?]*) index.php?_route_=$1 [L,QSA]
RewriteEngine on
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^hoesjes2day.nl [NC]
RewriteRule ^(.*)$ https://www.hoesjes2day.nl/$1 [L,R=301,NC]

##------Forceer HTTPS verbinding geheel domein------##
RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTPS} !=on
RewriteRule ^/?(.*) https://%{SERVER_NAME}/$1 [R,L]
##

## EXPIRES CACHING ##
<IfModule mod_expires.c>

ExpiresActive On
ExpiresByType image/gif "access plus 1 weeks"
ExpiresByType image/png "access plus 1 weeks"
ExpiresByType image/jpeg "access plus 1 weeks"
ExpiresByType text/css "access plus 1 weeks"
ExpiresByType text/javascript "access plus 1 weeks"
ExpiresByType application/x-javascript "access plus 1 weeks"
FileETag none

# Turn on Expires and set default to 0
ExpiresActive On
ExpiresDefault A0

# compress text, HTML, JavaScript, CSS, and XML
AddOutputFilterByType DEFLATE text/plain
AddOutputFilterByType DEFLATE text/html
AddOutputFilterByType DEFLATE text/xml
AddOutputFilterByType DEFLATE text/css
AddOutputFilterByType DEFLATE application/xml
AddOutputFilterByType DEFLATE application/xhtml+xml
AddOutputFilterByType DEFLATE application/rss+xml
AddOutputFilterByType DEFLATE application/javascript
AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-javascript

# remove browser bugs
BrowserMatch ^Mozilla/4 gzip-only-text/html
BrowserMatch ^Mozilla/4\.0[678] no-gzip
BrowserMatch \bMSIE !no-gzip !gzip-only-text/html
Header append Vary User-Agent

## EXPIRES CACHING ##
<IfModule mod_expires.c>
ExpiresActive On
ExpiresByType image/jpg "access 1 year"
ExpiresByType image/jpeg "access 1 year"
ExpiresByType image/gif "access 1 year"
ExpiresByType image/png "access 1 year"
ExpiresByType text/css "access 1 month"
ExpiresByType text/html "access 1 month"
ExpiresByType application/pdf "access 1 month"
ExpiresByType text/x-javascript "access 1 month"
ExpiresByType application/x-shockwave-flash "access 1 month"
ExpiresByType image/x-icon "access 1 year"
ExpiresDefault "access 1 month"
</IfModule>
## EXPIRES CACHING ##

<ifModule mod_headers.c>
    Header set Connection keep-alive
</ifModule>

# Set up caching on media files for 5 weeks
<FilesMatch "\.(flv|ico|pdf|avi|mov|ppt|doc|mp3|wmv|wav)$">
ExpiresDefault A3024000
Header append Cache-Control "public"
</FilesMatch>
 
# Set up caching on media files for 5 weeks
<FilesMatch "\.(gif|jpg|jpeg|png|swf)$">
ExpiresDefault A3024000
Header append Cache-Control "public"
</FilesMatch>
 
# Set up 1 day caching on commonly updated files
<FilesMatch "\.(xml|txt|html|js|css)$">
ExpiresDefault A86400
Header append Cache-Control "proxy-revalidate"
</FilesMatch>
 
# Force no caching for dynamic files
<FilesMatch "\.(php|cgi|pl|htm)$">
ExpiresActive Off
Header set Cache-Control "private, no-cache, no-store, proxy-revalidate, no-transform"
Header set Pragma "no-cache"
</FilesMatch>

# Speed up caching
FileETag MTime Size

### Additional Settings that may need to be enabled for some servers 
### Uncomment the commands by removing the # sign in front of it.
### If you get an "Internal Server Error 500" after enabling any of the following settings, restore the # as this means your host doesn't allow that.

# 1. If your cart only allows you to add one item at a time, it is possible register_globals is on. This may work to disable it:
# php_flag register_globals off

# 2. If your cart has magic quotes enabled, This may work to disable it:
# php_flag magic_quotes_gpc Off

# 3. Set max upload file size. Most hosts will limit this and not allow it to be overridden but you can try
# php_value upload_max_filesize 999M

# 4. set max post size. uncomment this line if you have a lot of product options or are getting errors where forms are not saving all fields
# php_value post_max_size 999M

# 5. set max time script can take. uncomment this line if you have a lot of product options or are getting errors where forms are not saving all fields
# php_value max_execution_time 200

# 6. set max time for input to be recieved. Uncomment this line if you have a lot of product options or are getting errors where forms are not saving all fields
# php_value max_input_time 200

# 7. disable open_basedir limitations
# php_admin_value open_basedir noney

Met andere woorden, ik ben bang dat mijn website zeer slecht bereikbaar is en op dit moment veel problemen heeft. Degene die de website heeft overgezet, reageert helaas niet meer op mijn verzoeken.

Wie kan mijn helpen bij dit probleem? Hopelijk zien jullie waar de fout zit.

gr. patrick

Active Member

Posts

Joined
Fri Nov 01, 2013 3:10 am

Post by Dutch_guy » Tue Dec 05, 2017 10:00 pm

Had je hiervoor ook een certificaat, oftewel verliep je hele site via https?
Zo nee, dan zit daar je probleem. http wordt bij jouw geredirect naar https, maar middels een 302-redirect ipv een 301 redirect, zie ook: www.redirect-checker.org.
Nu gaat Google alles opnieuw indexeren.

http://hoesjes2day.nl verwijst wel middels een 301 redirect naar https://www.hoesjes2day.nl/.

Kortom je htaccess aanpassen zodat http://www.hoesjes2day.nl middels een 301 redirect doorverwijst naar https://www.hoesjes2day.nl/

En dan komt het vanzelf goed.

Image

Free & Paid extensions from Think Twice | Opencart | Hulpmiddelen voor ouderen


Active Member

Posts

Joined
Tue Feb 21, 2012 5:56 pm

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 4 guests